Bačka Palanka

Prema klasifikaciji Vlade Srbije, najuspješnija opština po razvijenosti u Srbiji je Bačka Palanka.
Prema klasifikaciji Vlade Srbije, najuspešnija opština po razvijenosti u Srbiji je Bačka Palanka. Prosječne zarade u ovoj
Od Neština do centra općine treba preći devet kilometara i četiri granična prijelaza.
Oglasi