Bachir Athmange Tartag

Said Bouteflika i generali Bachir Athmane Tartag i Mohamed Mediene sprovedeni su u pritvor u subotu.
Ništa nije pronađeno
Oglasi