Azra Đelmo

Hiljade spomenika NOB-a je uništeno ili oštećeno, dok se istovremeno podižu obilježja kolaboracionistima.
Ništa nije pronađeno
Oglasi