Azilanti

Njemačka, Izbjeglice, Azil
Pozadina promjene postupka su nove smjernice, koje očito upućuju na promjenu procjene sigurnosne situacije u Siriji.
Od ukupnog broja odobrenih azila (333.400), pri čemu ih je najviše iz Sirije, više od 40 posto se odnosi na Njemačku.
Ispitivanje javnog mijenja pokazuje političko skretanje društva udesno i jačanje negativnog stava ka izbjeglicama.
Izvještaj o ljudskim pravima upozorava na ugrožavanje prava etničkih manjina, azilanata i novinara te na korupciju.
Predstavnički dom američkog Kongresa, koji kontroliraju demokrate, tuži administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog
Migranti, BiH
Čelnik HNS-a kaže kako se ne zna ko ulazi u BiH, ko se u njoj sada nalazi, a radi se o sigurnosnom i političkom riziku.
Oglasi