Azil

Sudija iz Washingtona ocijenio kako Vlada SAD-a migrantima ne smije braniti pravo na azil ako su ilegalno ušli u državu.
Nova čelnica Evropske komisije predlaže novi sporazum za migraciju i azil.
Prema sporazumu, Gvatemala bi postala tampon zona koja bi sprječavala prolaz migranata prema SAD-u.
Policija u Sloveniji je u prvoj polovini ove godine otkrila i privela 5.300 migranata i izbjeglica.
Odjel za unutrašnju sigurnost kaže da će hitna deportacija važiti za sve koji su u SAD-u ilegalno manje od dvije godine.
Sud u Budimpešti tvrdi da ljudi kojima je odobren azil ne mogu biti izručeni zemlji iz koje su došli.
Oglasi