Azija

Plin, Plinovod
Prirodni plin će preskočiti ugalj zbog nastojanja da se smanji zagađenje i povećanju uporabe tekućeg prirodnog plina.
Evropljani traže saveznike kako bi se zajedno oduprli napadima Donalda Trumpa na Svjetsku trgovinsku organizaciju.
Količina otpada u svijetu mogla bi se povećati za 70 posto do 2050. godine, zbog urbanizacije i rasta populacije.
Vlada Laosa nastavlja sa realizacijom planova za izgradnju nekoliko brana na rijeci Mekong, uprkos incidentu iz jula kada je
S inflacijom, većim troškovima života u gradovima i promjenom percepcije o bogatstvu, šest nula više ne znači mnogo.
Dragi turisti iz Kyota, Tokija, Seula, ako hoćete uklanjati naše smeće, naše blago: prvo platite, pa čistite.
Oglasi