Aviosaobraćaj

Federalna administracija za aviosaobraćaj privremeno je obustavila dolaske zbog problema s osobljem na kontroli leta.
Međunarodni aerodrom bi prema planovima trebao imati kapacitet od 15 miliona putnika godišnje.
Interaktivno
Izvještajem OAG-a obuhvaćeno je 58 miliona letova zabilježenih u protekloj godini.
Sindikat radnika na kontroli putnika i prtljaga traži povećanje dnevnice na 20 eura, sa sadašnjih 14 eura.
Odlazni letovi sa najprometnijeg britanskog aerodroma bili su obustavljeni nakon pojave dronova.
Zona zabrane letenja bit će proširena na oko pet kilometara, sa sadašnjeg jednog.
Oglasi