autorska prava

Internet
Prijedlog direktive pokrenuo žestok lobistički rat, snage odmjerili mediji te tehnodivovi i pobornici slobode interneta.
Agencije kažu da se radi o pljački sadržaja medija i prihoda od oglašavanja koja je prijetnja potrošačima i demokratiji.
Sotinu novinara i urednika podržalo Sammyja Ketza da se prisili internetske divove da sudjeluju u finansiranju medija.
Prilikom objave sadržaja na internetu mora se imati dopuštenje autora tog sadržaja.
Internet
Uredba o autorskim pravima izazvala je polemike i strahove da će omogućiti cenzuru i ograničiti slobode na internetu.
Evropska povjerenica za digitalnu privredu i društvo za AJB govori o cijeni roaminga i digitalizaciji u regiji.
Oglasi