autorska prava

Sotinu novinara i urednika podržalo Sammyja Ketza da se prisili internetske divove da sudjeluju u finansiranju medija.
Prilikom objave sadržaja na internetu mora se imati dopuštenje autora tog sadržaja.
Internet
Uredba o autorskim pravima izazvala je polemike i strahove da će omogućiti cenzuru i ograničiti slobode na internetu.
Evropska povjerenica za digitalnu privredu i društvo za AJB govori o cijeni roaminga i digitalizaciji u regiji.
Prema definiciji, autorsko pravo je pravo koje uživaju autori književnih, naučnih i umjetničkih djela, a koje im daje
Američka kompanija, na zahtjev vlasnika, briše linkove koji krše zakone o autorskim pravima.
Oglasi