autorska prava

Evropska federacija novinara traži da sve evropske zemlje usvoje efikasne zakone o autorskim pravima.
Evropska unija je u posljednjih pet godina usvojila stotine zakonskih akata, neki od njih su posebno važni za građane.
Zagovornici reforme smatraju da tehnološki divovi moraju preuzeti odgovornost za sadržaje na kojima profitiraju.
Protivnici zakonskih promjena tvrde da će nove odredbe ugušiti globalnu razmjenu mišljenja i slobodu samog interneta.
Internet
Prijedlog direktive izazvao lobistički rat medija i umjetničke industrije te tehnodivova i pobornika slobode interneta.
Riječ je o mjeri kojom se nastoje dati bolji pravni instrumenti kreativnim, kulturnim i medijskim industrijama.
Oglasi