Autoput

Izgradnju južne trase dionice autoceste na koridoru Vc u BiH od samog početka prate problemi i političke trzavice. Dugo je
Predsjednik Turske je izrazio zadovoljstvo što su odnosi i saradnja između Turske i Srbije dosegnuli najviši nivo.
Je li gradnja novog autoputa kineski uslov za investicije ili još jedna odluka donesena bez konsultacije sa strukom?
U narednoj godini bit će rekonstruisano 160 kilometara magistralnih puteva.
Izvjesno je da u Srbiji u kojoj više ništa nije daleko, većina građana zaostaje za standardom Rumuna.
U Sjevernoj Makedoniji radovi na Koridoru osam, od Kičeva do Ohrida, dužine pedeset i sedam kilometara, traju više od pet
Oglasi