Atmosferska rijeka

Rijeka Russian poplavila je obale, voda je doprla do krovova kuća, pa su vlasti okruga Sonome naredile evakuaciju ljudi.
Ništa nije pronađeno
Oglasi