Atina

Ako makedonsko Sobranje usvoji izmjene ustava, ostaje da Prespanski sporazum potvrdi grčki parlament.
Grčka po međunarodnom pravu, ima pravo proširiti teritorijalne vode, ali joj to može donijeti probleme u sporu s Turskom
Grčki premijer kaže da će primena sporazuma omogućiti Makedoniji da se pridruži međunarodnim organizacijama - EU i NATO.
Grčka neće prihvatiti integraciju susjedne zemlje u međunarodne organizacije s ustavnim imenom Republika Makedonija.
Njemački predsjednik i premijer Grčke smatraju kako treba dati poticaj eurointegracijama u vrijeme jačanja populizma.
Iz Atine se javila Nikolina Zavišić sa reakcijama na jučerašnji referendum u Makedoniji i posljedicama na odnose Atine i
Oglasi