Atanas Kirovski

Vladajuće stranke iz makedonskog i albanskog političkog bloka mobiliziraju svoje glasače na kartu nacionalizma.
Još dok smo bili djeca, naučili su nas da o pokojniku govorimo sve najbolje.
Evidentno je da se ovom sankcijom povređuju ljudska prava prestupnika, ali djeca imaju pravo na normalan život.
Postoji strah da se novi zakoni mogu zloupotrijebiti tako da Vlada dodijeli licence samo “podobnim” novinarima.
Gruevski je rekao da će nakon odluke Brisela Sunce opet izaći, ali ga ne možemo vidjeti zbog ogromne količine smoga.
Makedonska Vlada sve češće organizuje igre na sreću sa sve bizarnijim sadržajima.
Oglasi