ASTHROS

Na visini četiri puta većoj od visine leta komercijalnih aviona, teleskop će posmatrati talasne dužine svjetlosti.
Ništa nije pronađeno
Oglasi