Arheologija

Identitet mumija još nije poznat, ali se po postupku mumifikacije može reći da se radi o osobama na visokim položajima.
Nevolja je što živimo u društvima u kojima se ne potiče i unapređuje svijest o važnosti baštine - kulturne i prirodne.
Grobnica je pripadala visokom zvaničniku iz doba Pete dinastije.
Keopsova, Mikerinova i Kefrenova piramida u Gizi nalaze se na listi Svjetske baštine UNESCO-a.
U proteklih nekoliko mjeseci objavljena je serija arheoloških otkrića, u nadi da će oživjeti turističku industriju.
Ronioci su pronašli začine, bronzane topove sa portugalskim grbom, kinesku keramiku i školjke.
Oglasi