Arfrika

Curenja nafte i prekomjerni lov ribe ugrožavaju opstanak jedine autohtone vrste pingvina u Africi. Tokom 20. vijeka, populacija afričkih pingvina...
Ništa nije pronađeno
Oglasi