Aramco

Iako saudijska štampa naširoko piše o projektima vrijednim stotine milijardi dolara, zemlja ih ne može sama finansirati.
Najmlađi ministar odbrane na svijetu vodi agresivnu vanjsku politiku i provodi unutrašnje čistke da učvrsti vlast.
Saudijska obalna straža otvorila je vatru na čamac bez posade, natovaren eksplozivom, upućen ka naftnim terminalima.
Oglasi