Antisemitizam

Izvještaj o ljudskim pravima upozorava na ugrožavanje prava etničkih manjina, azilanata i novinara te na korupciju.
Zakonom se zabranjuje govor kojim se dehumanizira ili stereotipski optužuje jevrejska zajednica.
Ideja karnevala je da se pretjeranim šalama udari na one koji su moćni i na vlasti.
Donald Trump
Zastupnički dom prihvatio rezoluciju u kojoj se osuđuje govor mržnje, ali se posebno ne osuđuju izjave Ilhan Omar.
Papa Franjo
Papa, zabrinut širenjem klime bijesa i napadima, kaže da je antisemitizam za kršćanina odbacivanje vlastitih korijena.
Nancy Pelosi kaže da će rezolucija biti protiv svih oblika antisemitizma, antiislamofobije i bjelačke supremacije.
Oglasi