ANP

Izjava Nedeljka Čubrilovića dokaz je da institucije RS-a rade na ‛obesmišljavanju’ odluke Ustavnog suda BiH.
Cilj BiH je članstvo u EU i bit će potrebne dodatne odluke da bi se dalje rješavalo pitanje NATO-a, rekao je Wigemark.
Članovi Predsjedništva BiH nisu postigli saglasnost o prvom Godišnjem nacionalnom programu, neophodnom za aktiviranje
Na konsultacijama koje su bile prije sjednice s dnevnog reda skinut je ANP jer nije bilo saglasnosti oko tog dokumenta.
Nije postignuta saglasnost da se na redovitoj sjednici Predsjedništva BiH razmatra Godišnji nacionalni program (ANP). Stoga
Kada bi se u sjedište NATO-a uputio prvi Godišnji nacionalni program (ANP), za Bosnu i Hercegovinu bio bi aktiviran MAP,
Oglasi