Anja Kovačević

Sinagoga stara pola stoljeća, u ratu pretvorena u zatvor, danas je Muzej Jevreja BiH koji čuva uspomene na stradale.
Ništa nije pronađeno
Oglasi