Andreas Geisel

ʽNije bilo čina piratstva, baš suprotnoʼ, rekao je Trump, dok zvanični Berlin radi na rasvjetljavanju događaja.
Ništa nije pronađeno
Oglasi