Amman

Kralj Abdullah II želi vratiti pod suverenitet Jordana regije Baroura i Ghamur, koje su bile pod kontrolom Izraela.
Cijevi izraelskog gasovoda uništavaju maslinjake i usjeve u jordanskom selu udaljenom 120 kilomatara od Ammana.
Predsjednik Arapskog parlamenta izostavio je Katar prilikom nabrajanja država koje su pomogle Jordanu.
O tendencijama Teherana ne samo da se mora razgovarati, već su hitno potrebna rješenja, rekla je njemačka kancelarka.
Jared Kushner i Jason Greenblatt, nakon Ammana, posjetit će Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar i Egipat.
U jeku ekonomske krize koja pogađa Jordan, jedna poljoprivredna grana bilježi stalan rast - uzgoj datula. Jedna vrsta je
Oglasi