Amila Cvijetić-Koldžo

Dr. Amila Cvijetić-Koldžo osuđena je na zatvor zbog smrti pacijentice, a porodica njene žrtve na doživotnu bol.
Ništa nije pronađeno
Oglasi