Amfilohije Radović

Amfilohije Radović i Srpska autonomna oblast Srpska pravoslavna crkva se u Crnoj Gori ponašaju kao država u državi.
Amfilohije je jedan od vodećih divljih neimara u Crnoj Gori - uporno diže nelegalne objekte, koje država uporno ne ruši.
Misija SPC je velikodržavna, a Crnogorska pravoslavna crkva nije obnovljena iz teoloških, nego iz nacionalnih razloga.
Tradicionalna crkva u Crnoj Gori nije Srpska pravoslavna, nego Crnogorska pravoslavna, sa sjedištem na Cetinju.
Teško da je malo koji čovjek u stanju odbraniti Hrista u sebi od sebe samoga, a kamoli da u njegovo ime odbrani Evropu.
Izjavu mitropolita da politika predsjednika Srbije vodi izdaji Kosova zvaničnici ocjenjuju kao sramnu i naručenu.
Oglasi