ambalaža

Za jednu tonu papira potrebna su 24 stabla, a 70 posto uredskog papira se na kraju baci.
Šta je to reciklaža i koliko je važna za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša? Razmatramo perspektive razvoja ove industrije u
Znatna sredstva izdvajaju se za edukaciju djece, a uče ih šta je pravilno da učine s ambalažnim otpadom.
Država je sustav zbrinjavanja ambalažnog otpada dala na upravljanje državnom Fondu za zaštitu okoliša.
U procesu eurointegracija Bosna i Hercegovina usklađuje svoje zakonodavstvo s pravnim tekovinama Evropske unije.
Gošća emisije Al Jazeere Business bila je Jelena Oksenfeld, dizajnerka ambalaže prehrambene industrije Klas. Ona je govorila
Oglasi