Aluminijum

Finansijski direktor Kombinata aluminijuma Podgorica Dmitrij Potrubačuhapšen u okviru istrage o krađi struje.
Parlament podržao opstanak fabrike, obavezao Vladu da raskine ugovor s Rusima, te sanira dugove prema Elektroprivredi.
Dugovi prelaze 300 stotine miliona eura, proizvodnja je na minimumu, radnika višak, a fabrici prijeti i gašenje struje.
Gašenje dijela ćelija Elektrolize podržao je i sindikat nakon garancije crnogoroske Vlade da neće biti otpuštanja.
Oglasi