Alma Zadić

Alma Zadić prekinuta je nakratko tokom svog govora na sjednici Parlamenta riječima 'nismo u Bosni'...
Ništa nije pronađeno
Oglasi