aleviti

Sve što se dešava ovih dana u Siriji već odavno prevazilazi nastojanje njenih građana da se oslobode despotskog režima.
Oglasi