Aleksandar Savanović

O vlasništvu vojvođanske imovine nije se ni raspravljalo, a na zahtjeve iz Novog Sada ili ne odgovaraju ili ih odbijaju.
Ništa nije pronađeno
Oglasi