Aleksandar Savanović

Intoniranje himne i držanje grba na zidu nije dovoljno da se mlađim generacijama usadi ljubav prema domovini.
Ništa nije pronađeno
Oglasi