Aleksandar Gajić

Aleksandar Gajić, heroj rata zahvalan povremeno nezahvalnoj domovini, čovjek bez ordena koji je drugima namijenjen.
Ništa nije pronađeno
Oglasi