Akreditacija

Sve veći broj nelegalno otvorenih odjeljenja srednjih škola i fakulteta uzrokuju pad povjerenja u obrazovne institucije.
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Srbije odbilo je žalbe Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, tako da 16
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Srbije odbilo je žalbe Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
U Srbiji je 30 zdravstvenih institucija dobilo akreditaciju o zadovoljavanju najvećih profesionalnih standarda.
Oglasi