Aida Hrnjić

Piše: Aida Hrnjić - Onemogućen im je pristup zdravstvu, socijalnoj brizi i obrazovanju u više segmenata.
Piše: Aida Hrnjić - Ambulanta je bila i otvorena i odlično radila, ali nakon samo godinu je zatvorena i naša djeca...
Piše: Aida Hrnjić Javnost je zgrožena čime su političari u kampanji bili spremni poslužiti se da dođu do svog cilja.
Kajan, Hrnjić i Bursać dobili nagradu za novinarski doprinos informisanju i promociji ciljeva održivog razvoja u BiH.
Problem finansiranja programa za određenu djecu s poteškoćama u razvoju je podijelio roditelje i institucije.
Prejaka svjetla, preglasna muzika, žamor razgovora... pa i meni nije baš ugodno, mogu samo da zamislim kako je njemu.
Oglasi