Aerodromi

Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje su plasirane Hrvatska i Srbija, dok su Sjeverna Makedonija i Slovenija na začelju.
Vjeruje se da ometanje potječe iz Sirije i da se njime brane ruski borbeni avioni u bazi Khmeimim.
U anketi je učestvovalo 5,5 miliona ljudi, a cilj je sačuvati uspomenu na ruske građane koji su doprinijeli zemlji.
Interaktivno
Izvještajem OAG-a obuhvaćeno je 58 miliona letova zabilježenih u protekloj godini.
Sindikat radnika na kontroli putnika i prtljaga traži povećanje dnevnice na 20 eura, sa sadašnjih 14 eura.
Kroz aerodrome u Podgorici i Tivtu za prvih deset mjeseci prošlo 253.000 putnika više nego u istom periodu prošle godine
Oglasi