Addis Abeba

U samo dvadesetak dana građanski rat u Južnom Sudanu odnio hiljade života, pa svi puno očekuju od mirovnih pregovora.
Mirovni pregovori između Kartuma i Džube prekinuti su bez dogovora o demilitariziranoj zoni na zajedničkoj granici.
Oglasi