Abdulvehab Ilhamija

„Krv je moje svjetlo i moja tama. Blaženu noć su meni iskopali, Sa sretnim vidom iz očinjinih jama…” Kad posve...
Ništa nije pronađeno
Oglasi