Abdulah Sidran

Riječ je o knjizi sastavljenoj od stotinjak kratkih priča, koje su prvo bile objavljivane na Facebooku kao statusi.
Jugoslavenska politika prevođenja na strane jezike bila je promišljena i stručno organizovana.
Gost ovog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je pjesnik, scenarista, pisac, akademik Abdulah Sidran, autor, između ostalog,
Oglasi