Programska šema

 

SRIJEDA, 26.08.2015.

 

07.30 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.12, dokumentarni program

10.00 Hodočašće - Kina, dokumentarni program

10.30 Ex files, ep.15, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.55, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.27, dokumentarni program

13.00 Borba za Amazoniju, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.70, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex files, ep.15, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Presuda u Mađarskoj, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Čika Toni, Tri budale i tajna služba, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

ČETVRTAK, 27.08.2015.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.27, dokumentarni program

08.00 Hodočašće - Kina, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Crna Francuska, ep.2, dokumentarni program

10.00 Moj život, ep.55, dokumentarni program

10.30 Širom svijeta, ep.12, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Presuda u mađarskoj, dokumentarni program

13.00 Čika Toni, Tri budale i tajna služba, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.54, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Vrhovi Balkana, ep.3, dokumentarni program

17.30 Okom kamere – Azija, ep.6, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Crna Francuska, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

23.30 Ljudi i moć, ep.54, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ex files, ep.15, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

02.00 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos 


 

PETAK, 28.08.2015.

 

07.30 Hodočašće - Kina, dokumentarni program

08.00 Priče s istoka, ep.27, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

09.00 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

10.00 Ex files, ep.15, dokumentarni program

11.00 Moj život, ep.70, dokumentarni program

11.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.12, dokumentarni program

13.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Čika Toni, Tri budale i tajna služba, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.70, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Vrhovi Balkana, ep.3, dokumentarni program

02.30 Okom kamere: Azija, ep.6, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

SUBOTA, 29.08.2015.

 

08.00 Priče s Istoka, ep.27, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Vrhovi Balkana, ep.3, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Hodočašće - Kina, dokumnetarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život ep.55, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

13.00 Ex Files ep.15, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s Istoka, ep.59, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s Istoka, ep.59, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

01.30 Okom kamere – Azija, ep.6, dokumentarni program

02.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

NEDELJA, 30.08.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče s Istoka, ep.59, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, interview

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

11.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

12.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

13.00 Vrhovi Balkana, ep.3, dokumentarni program

13.30 Okom kamere – Azija, ep.6, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

02.00 Ex files, ep.15, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

PONEDELJAK, 31.08.2015.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

09.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

10.00 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

11.00 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Priče s Istoka, ep.27, dokumentarni program

12.00 Familija, ep.1, dokumentarni program

13.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Moj život, ep.55, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Moj život, ep.71, dokumentarni program

17.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s Istoka, ep.59, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

02.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

UTORAK, 01.09.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.55, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

09.00 Familija, ep.1, dokumentarni program

10.00 Vrhovi Balkana, ep.3, dokumentarni program

10.30 Okom kamere – Azija, ep.6, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

12.00 Moj život, ep.71, dokumentarni program

12.30 Hodočašće - Azerbejdžan, dokumentarni program

13.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Ex files, ep.16, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Moj život, ep.55, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život, ep.71, dokumentarni program

02.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep. 5, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

SRIJEDA, 02.09.2015.

 

07.30 Familija, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

10.00 Hodočašće - Azerbejdžan, dokumentarni program

10.30 Ex files, ep.16, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.56, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.28, dokumentarni program

13.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.71, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Afganistan – cijena osvete, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex files, ep.16, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Afganistan – cijena osvete, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

ČETVRTAK, 03.09.2015.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.28, dokumentarni program

08.00 Hodočašće - Azerbejdžan, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

10.00 Moj život, ep.56, dokumentarni program

10.30 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Ex files, ep.16, dokumentarni program

13.00 Familija, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Vrhovi Balkana, ep.4, dokumentarni program

17.30 Okom kamere – Azija, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Crna Francuska, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

23.30 Ljudi i moć, ep.55, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ex files, ep.16, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

02.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos 


 

PETAK, 04.09.2015.

 

07.30 Hodočašće - Azerbejdžan, dokumentarni program

08.00 Priče s istoka, ep.28, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Familija, ep.1, dokumentarni program

10.00 Ex files, ep.16, dokumentarni program

11.00 Moj život, ep.71, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Širom svijeta, ep.13, dokumentarni program

13.00 Afganistan – cijena osvete, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Buđenje Kine, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s istoka, ep.59, dokumentarni program

19.30 Moj život, ep.56, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.71, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Buđenje Kine, ep.3, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Vrhovi Balkana, ep.4, dokumentarni program

02.30 Okom kamere: Azija, ep.7, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

SUBOTA, 05.09.2015.

 

08.00 Priče s Istoka, ep.28, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

09.00 Vrhovi Balkana, ep.4, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Hodočašće - Azerbejdžan, dokumnetarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život ep.56, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Širom svijeta, ep.14, dokumentarni program

13.00 Ex Files ep.16, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s Istoka, ep.56, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.14, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s Istoka, ep.56, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

01.30 Okom kamere – Azija, ep.7, dokumentarni program

02.00 Afganistan – cijena osvete, ep.1, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

NEDELJA, 06.09.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče s Istoka, ep.56, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Buđenje Kine, ep.3, dokumentarni program

13.00 Vrhovi Balkana, ep.4, dokumentarni program

13.30 Okom kamere – Azija, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Afganistan – cijena osvete, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Buđenje Kine, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Priče s Istoka, ep.56, dokumentarni program

01.30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

02.00 Ex files, ep.16, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos