Programska šema

 

SRIJEDA, 27.07.2016.

 

07.30 Između Tigrisa i Nila, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.88, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

11.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

11.30 Priče s Istoka, ep.73, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hoću kući, ep 14, dokumentarni program

13.30 Hodočašće, ep.9, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

17.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex Files, ep.10, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.157, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

01.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 28.07.2016.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.73, dokumentarni program

08.00 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

10.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

10.30 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

11.00 Ex Files, ep.10, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

13.30 Žene mijenjaju svijet, ep.6, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Arhitekte buntovnici, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Arhitekte buntovnici, ep.2, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.157, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana BiH, ep.4, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Hodočašće, ep.9, dokumentarni program

23.30 Hoću kući, ep.14, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

01.30 Alhemija Balkana BiH, ep.4, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.88, dokumentarni program


 

PETAK, 29.07.2016.

 

07.30 Širom svijeta, ep.88, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.73, dokumentarni program

09.00 Između Tigrisa i Nila, dokumentarni program

10.00 Ex Files, ep.10, dokumentarni program

11.00 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana BiH, ep.4, dokumentarni program

13.05 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.157, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.89, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Hodočašće, ep.9, dokumentarni program

19.30 Umjestnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Arhitekte buntovnici, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.89, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program


 

SUBOTA, 30.07.2016.

 

08.00 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk-show

09.00 Arhitekte buntovnici, ep.2, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ex Files, ep.11, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hoću kući, ep.14, dokumentarni program

13.30 Hodočašće, ep.9, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Alhemija Balkana BiH, ep.4, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.158, dokumentarni program

17.30 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s istoka, ep.73, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Regioskop –Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

02.00 Ex Files, ep.11, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 31.07.2016.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče s istoka, ep.73, dokumentarni program

09.30 Al Jazeer Objektiv, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.158, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana, ep.4, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

17.30 Arhitekte buntovnici, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.89, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Između Tigrisa i Nila, dokumentarni program

02.00 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni 


 

PONEDJELJAK, 01.08.2016.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Ex Files, ep.11, dokumentarni program

09.00 Hodočašće, ep.8, dokumentarni program

09.30 Alhemija Balkana, ep.4, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Posljednja ambulantna kola Sofije, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 TechKnow, sezona 2, ep.1, dokumentarni program

13.30 Priče s istoka, ep.73, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Arhitekte buntovnici, ep.3, dokumentarni program

17.30 Hoću kući, ep.14, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.158, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Al Jazeeri, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Al Jazeeri, interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri, interview

02.00 Širom svijeta, ep.89, dokumentarni program


 

UTORAK, 02.08.2016.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, interview

09.00 Hoću kući, ep.14, dokumentarni program

09.30 Arhitekte buntovnici, ep.3, dokumentarni program

10.00 Posljednja ambulantna kola Sofije, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Recite Al Jazeeri, interview

13.05 Priče s istoka, ep.158, dokumentarni program

13.30 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Ispit zrelosti, dokumentarni program

17.30 Hodočašće, ep.8, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.26 Hoću kući, ep.15, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Alhemija Balkana, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.58, dokumentarni program

01.00 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ex Files, ep.11, dokumentarni program