Programska šema

 

SRIJEDA, 04.05.2016.

 

07.30 Hrana koja spaja, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Put do svjetskih šampiona, ep.7, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

11.30 Priče s Istoka, ep.61, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hoću kući, ep.2, dokumentarni program

13.30 Nepoznata Afrika, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.110, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

17.30 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Neočekivano prijateljstvo, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.146, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

01.00 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 05.05.2016.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.61, dokumentarni program

08.00 Ljudi i moć, ep.110, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

10.00 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

10.30 Lopta, ep.11, dokumentarni program

11.30 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hrana koja spaja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Sirotinjske četvrti, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rađanje zemlje, ep.2, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.146, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Put do svjetskih šampiona, ep.7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Hoću kući, ep.2, dokumentarni program

01.00 Nepoznata Afrika, ep.4, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Širom svijeta, ep.81, dokumentarni program


 

PETAK, 06.05.2016.

 

07.30 Širom svijeta, ep.81, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Put do svjetskih šampiona, ep.7, dokumentarni program

10.00 Lopta, ep.11, dokumentarni program

11.00 Neočekivano prijateljstvo, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Sirotinjske četvrti, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.146, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.110, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.82, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Nepoznata Afrika, ep.4, dokumentarni program

19.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Rađanje zemlje, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.82, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program


 

SUBOTA, 07.05.2016.

 

08.00 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk - show

09.00 Rađanje zemlje, ep.2, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Otvaranje Ferhadije dzamije, Banja Luka, direktan prijenos

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Plati i ženi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Hoću kući, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.147, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Neočekivano prijateljstvo, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s Istoka, ep.61, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Regioskop – Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

02.00 Plati i ženi, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 08.05.2016.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče s Istoka, ep.61, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.147, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Nepoznata Afrika, ep.4, dokumentarni program

13.05 Put do svjetskih šampiona, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

17.30 Rađanje zemlje, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.82, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Hrana koja spaja, dokumentarni program

02.00 Sirotinjske četvrti, ep.4, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 09.05.2016.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Plati i ženi, dokumentarni program

09.00 Hrana koja spaja, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.47, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Gangster te voli, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka, ep.61, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ritam balkana, ep.9, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Rađanje zemlje, ep.3, dokumentarni program

17.30 Moja Nigerija, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.147, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

02.00 Širom svijeta, ep.82, dokumentarni program


 

UTORAK, 10.05.2016.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk - show

09.00 Hoću kući, ep.2, dokumentarni program

09.30 Rađanje zemlje, ep.3, dokumentarni program

10.00 Gangster te voli, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Nepoznata Afrika, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk - show

13.05 Priče s istoka, ep.147, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Lijepo mi je s tobom, znaš, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.26 Hoću kući, ep.3, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Priče s istoka, ep.61, dokumentarni program

01.00 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Plati i ženi, dokumentarni program