Programska šema

 

 

PONEDJELJAK, 30.03.2015.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Rijekama kazapadu, ep.15, dokumentarni program

09.00 Granica, ep.4, dokumentarni program

10.00 Između Tigrisa i Nila, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.11, dokumentarni program

12.00 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

13.00 Heroji u bijelom, ep.8, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Priče s Istoka, ep.5, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Anadolijska vjenčanja, ep.3, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

17.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

01.00 Priče s Istoka, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

UTORAK, 31.03.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.29, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.17, dokumentarni program

10.30 Kockanje sa životom, ep.2, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Ljudi i moć, ep.78, dokumentarni program

12.30 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.15, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s istoka, ep.107, dokumentarni program

19:30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.29,  dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

00.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 01.04.2015.

 

07.30 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Rijekama ka zapadu, ep.15, dokumentarni program

10.00 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

10.30 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.30, dokumentarni program

12.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.12, dokumentarni program

13.00 Priče s Istoka, ep.5, dokumentarni program

13.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.78, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.17, dokumentarni program

01.00 Kockanje sa životom, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 02.04.2015.

 

07.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.12, dokumentarni program

08.00 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.30, dokumentarni program

09.30 Priče s Istoka, ep.107, dokumentarni program

10.00 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

11.00 Priče s Istoka, ep.5, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Heroji u bijelom, ep.8, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.15, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.18, dokumentarni program

17.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.6, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.6, dokumentarni program

23.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

01.30 Moj život, ep.29, dokumentarni program


 

PETAK, 03.04.2015.

 

07.30 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.12, dokumentarni program

08.30 Priče s Istoka, ep.107, dokumentarni program

09.00 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

10.00 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.6, dokumentarni program

11.30 Rijekama ka zapadu, ep.15, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.6, dokumentarni program

13.00 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.78, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Putevima Marka Pola, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja, ep.18, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Putevima Marka Pola, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

SUBOTA, 04.04.2015.

 

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.12, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče s Istoka, ep.6, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život, ep.30, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Rijekama ka zapadu, ep.16, dokumentarni program

13.00 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.6, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rijekama ka zapadu, ep.16, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Linije razdvajanja, ep.18, dokumentarni program

01.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 05.04.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.12, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Putevima Marka Pola, ep.1, dokumentarni program

13.00 Linije razdvajanja, ep.18, dokumentarni program

13.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Aljazeera Business, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 O hokeju i Medvjedima, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

19.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 O hokeju i Medvjedima, dokumentarni program