Programska šema

 

UTORAK, 24.05.2016.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Anadolijska vjenčanja, ep.1, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

09.00 Hoću kući, ep.4, dokumentarni program

09.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

10.00 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

13.05 Priče s istoka, ep.149, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć, ep.112, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Linije razdvajanja, ep.48, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.26 Hoću kući, ep.5, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Anadolijska vjenčanja, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Priče s istoka, ep.63, dokumentarni program

01.00 Ljudi i moć, ep.112, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ex Files, ep.1, dokumentarni program


 

SRIJEDA, 25.05.2016.

 

07.30 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.84, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

11.00 Anadolijska vjenčanja, ep.2, dokumentarni program

11.30 Priče s Istoka, ep.64, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hoću kući, ep.5, dokumentarni program

13.30 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.85, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

17.30 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex Files, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.149, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

01.00 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Reporter, ep.1, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 26.05.2016.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.64, dokumentarni program

08.00 Ljudi i moć, ep.112, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

10.00 Anadolijska vjenčanja, ep.2, dokumentarni program

10.30 Ex Files, ep.1, dokumentarni program

11.30 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Reporter, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.149, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Nepoznata Afrika, ep 7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Reporter, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Širom svijeta, ep.84, dokumentarni program


 

PETAK, 27.05.2016.

 

07.30 Širom svijeta, ep.84, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

10.00 Ex Files, ep.1, dokumentarni program

10.30 Hoću kući, ep.4, dokumentarni program

11.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Reporter, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.149, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.112, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.85, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

19.30 Anadolijska vjenčanja, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Oni pobjeđuju, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Oni pobjeđuju, interview

23.30 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.85, dokumentarni program

01.30 Oni pobjeđuju, interview

02.00 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program


 

SUBOTA, 28.05.2016.

 

08.00 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

09.00 Rađanje zemlje, ep.5, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Anadolijska vjenčanja, ep.2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ex Files, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Oni pobjeđuju, interview

13.05 Hoću kući, ep.5, dokumentarni program

13.30 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.150, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.113, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s Istoka, ep.64, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

02.00 Ex Files, ep.2, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 29.05.2016.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Oni pobjeđuju, interview

09.00 Priče s Istoka, ep.64, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.150, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

17.30 Rađanje zemlje, ep.ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep. 85, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.113, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

02.00 Reporter, ep.2, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 30.05.2016.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Ex Files, ep.2, dokumentarni program

09.00 Polumjesec nad runolistima, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.49, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Nepoznata Afrika, ep.7, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.113, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 Kulinarski kompas, ep.1, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka, ep.64, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Anadolijska vjenčanja, ep.2, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Rađanje zemlje, ep.6, dokumentarni program

17.30 Hoću kući, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.150, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Al Jazeeri, Informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Al Jazeeri, Informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri, Informativni talk - show