Programska šema

 

 

PETAK, 30.01.2015.

 

07.30 Sljedeća muzička stanica – Liban, 1.dio, dokumentarni program

08.00 Usudi se i probaj - Lima, dokumentarni program

08.30 Priče s Istoka, ep.98, dokumentarni program

09.00 Širom svijeta, ep.44, dokumentarni program

10.00 Regioskop – U potrazi za porodicom, dokumentarni program

11.00 Razglednice iz Centralne Azije - Azerbejdžan, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk - show

12.00 Moj život, ep. 20, dokumentarni program

12.30 Afrika pod istragom, ep.3, dokumentarni program

13.00 Svijet sapunica – Meksiko, ep.2, dokumentarni program

13.30 Usudi se i probaj – Lima, dokumentarni program

14.00 Lopta, ep.11, dokumentarni program

15.00 Rijekama ka zapadu, ep.6, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Indijska bolnica – Povratak, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet sapunica – Meksiko, ep.3, dokumentarni program

19.30 Ljudi i moć, ep.70, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Indijska bolnica – Povratak, ep.2, dokumentarni program

00.30 Širom svijeta, ep.44, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

SUBOTA, 31.12.2015.

 

08.00 Usudi se i probaj - Lima, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Ljudi i moć, ep.70, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Sljedeća muzička stanica – Liban, 1.dio, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.3, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Rijekama ka zapadu, ep.7, dokumentarni program

13.00 Lopta, ep.11, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.15, dokumentarni program

14.30 Svijet sapunica Meksiko, ep.3, dokumentarni program

15.00 Regioskop – U potrazi za porodicom, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s istoka, ep.99, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Priče s istoka, ep.99, dokumentarni program

00.00 Indijska bolnica – Povratak, ep.2, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 TechKnow, ep.6, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 01.02.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Usudi se i probaj - Lima, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Sljedeća muzička stanica – Liban, 1.dio, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Indijska bolnica – Povratak, ep.2, dokumentarni program

13.00 Kontekst, informativni talk-show

13.30 Svijet sapunica Meksiko, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Techknow, ep.6, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Aljazeera Business, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.15, dokumentarni program

17.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep. 3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.99, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep. 3, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Lopta, ep.11, dokumentarni program

01.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin


 

PONEDJELJAK, 02.02.2015.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Rijekama kazapadu, ep.7, dokumentarni program

09.00 Svijet sapunica – Meksiko, ep.3, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.21, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.44, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

13.00 Indijska bolnica - Povratak, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Afrika pod istragom, ep.3, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Sljedeća muzička stanica – Liban, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, dokumentarni program

17.30 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri, interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

01.00 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri, interview


 

UTORAK, 03.02.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.21, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

10.00 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

10.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Recite Aljazeeri, interview

12.00 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

12.30 Sljedeća muzička stanica – Liban, 2. dio, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Aljazeeri, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Regioskop – Battery man, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s istoka, ep.99, dokumentarni program

19:30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4,  dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Battery man, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 04.02.2015.

 

07.30 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Rijekama ka zapadu, ep.6, dokumentarni program

10.00 Rijekama ka zapadu, ep.6, dokumentarni program

10.30 Svijet sapunica – Meksiko, ep.3, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.22, dokumentarni program

12.30 Razglednice iz Centralne Azije - Azerbejdžan, dokumentarni program

13.00 Afrika pod istragom, ep.3, dokumentarni program

13.30 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Svijet sapunica – Meksiko, ep.4, dokumentarni program

17.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Battery man, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s Istoka, ep.99, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

01.00 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 05.02.2015.

 

07.30 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan , dokumentarni program

08.00 Sljedeća muzička stanica – Liban, 2.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.22, dokumentarni program

09.30 Priče s Istoka, ep.99, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

11.00 Afrika pod istragom, ep.3, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Sljedeća muzička stanica – Liban, 2.dio, dokumentarni program

12.30 Svijet sapunica - Meksiko, ep.4, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Lica Kine, ep.4, dokumentarni program

17.30 Svijet sapunica - Meksiko, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

19.30 Umjetnost kao spas, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

00.30 Regioskop – Battery man, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

PETAK, 06.02.2015.

 

07.30 Sljedeća muzička stanica – Liban, 2.dio, dokumentarni program

08.00 Razglednice uz Centralne Azije - Tadžikistan, dokumentarni program

08.30 Priče s Istoka, ep.99, dokumentarni program

09.00 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Battery man, dokumentarni program

11.00 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk - show

12.00 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

12.30 Rijekama ka zapadu, ep.7, dokumentarni program

13.30 Svijet sapunica – Meksiko, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.22, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Heroji u bijelom, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet sapunica – Meksiko, ep.4, dokumentarni program

19.30 Ljudi i moć, ep.71, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Patnja teškog radnika, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.45, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show