Programska šema

 

SRIJEDA, 28.09.2016.

 

07.30 Put do svjetskih šampiona, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Hotel sa Četiri Zvjezdice, dokumentarni program

10.00 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

11.00 Moj život, ep.28, dokumentarni program

11.30 Priče s Istoka, ep.82, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

13.30 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni film

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Halifa, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

19.30 Moj život, ep.28, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Svijet sapunica, ep.7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Halifa, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Borba za zdravlje, ep.3, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 29.09.2016.

 

07.30 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

08.00 Okom kamere, ep.7, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Hotel sa Četiri Zvjezdice, dokumentarni program

10.00 Moj život, ep.28, dokumentarni program

10.30 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

11.00 Halifa, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.28, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

19.30 Svijet sapunica, ep.7, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

23.30 Okom kamere, ep.7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program

01.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

02.00 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program


 

PETAK, 30.09.2016.

 

07.30 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

09.00 Put do svjetskih šampiona, ep.4, dokumentarni program

10.00 Halifa, ep.2, dokumentarni program

11.00 Regioskop – Hotel sa Četiri Zvjezdice, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

13.05 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Svijet sapunica, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Okom kamere, ep.7, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.91, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

19.30 Moj život, ep.28, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Oni pobjeđuju, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Oni pobjeđuju, interview

23.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.91, dokumentarni program

01.30 Oni pobjeđuju, interview

02.00 Halifa, ep.2, dokumentarni program


 

SUBOTA, 01.10.2016.

 

08.00 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, interview 

09.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Moj život, ep.28, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Mama ilegalka, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Oni pobjeđuju, interview

13.05 Halifa, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Svijet sapunica, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s istoka, ep.160, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.116, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Regioskop – Hotel sa Četiri Zvjezdice, dokumentarni program

02.00 Mama ilegalka, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 02.10.2016.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Oni pobjeđuju, interview

09.00 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, interview 

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.160, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana BIH, ep.13, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Hotel sa Četiri Zvjezdice, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Halifa, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Vijesti, informativni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Vijesti, informativni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Vijesti, informativni program

23.30 Vijesti, informativni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Vijesti, informativni program

01.00 Put do svjetskih šampiona, ep.4, dokumentarni program

02.00 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 03.10.2016.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Mama ilegalka, dokumentarni program

09.00 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

09.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

10.00 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Put do svjetskih šampiona, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 Halifa, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Moj život, ep.28, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.116, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.160, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Hotel sa Četiri zvjezdice, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Širom svijera, ep.91, dokumentarni program


 

UTORAK, 04.10.2016.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.28, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

10.00 Put do svjetskih šampiona, ep.5, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Evropski san, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Priče s istoka, ep.160, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć, ep.116, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – U mraku, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za zdravlje, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Alhemija Balkana BiH, ep.13, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Priče s istoka, ep.82, dokumentarni program

01.00 Ljudi i moć, ep.116, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Mama ilegalka, dokumentarni program