Programska šema

 

ČETVRTAK, 18.09.2014.

 

07.30 Svijet umijetnika, ep.6, dokumentarni program

08.00 Naslijeđe 11. septembra, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

09.30 48 sati, ep.14, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.23, dokumentarni program

11.00 Sudan, borba za dušu Sjevera, part 2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Naslijeđe 11. septembra, dokumentarni program

12.30 Heroji svakodnevice, ep.2, dokumentarni program

13.00 Okom kamere - Azija, ep.1, dokumentarni program

13.30 Indijska bolnica, ep.3, dokumentarni program

14.30 48 sati, ep.14, dokumentarni program

15.00 Svijet umijetnika, ep.6, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Afganistan – Cijena osvete, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Oni pobjeđuju – Zlatko Zahirovič, interview

19.30 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Oni pobjeđuju – Zlatko Zahirovič, interview

00:00 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8, dokumentarni program

00.30 Regioskop – Lud za tobom, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

PETAK, 19.09.2014.

 

07.30 Naslijeđe 11. septembra, dokumentarni program

08.00 48 sati, ep.14, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Siročad Sahare, ep.1, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Lud za tobom, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

12.30 Sudan: Borba za srce Juga, I dio, dokumentarni program

13.00 Francusko – afrička veza, ep.1, dokumentarni program

14.00 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

14.30 Heroji svakodnevice, ep.2, dokumentarni program

15.00 Oni pobjeđuju – Zlatko Zahirovič, interview

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Siročad Sahare, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Francusko – afrička veza, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Siročad Sahare, ep.2, dokumentarni program

00.30 Reporteri – Ima li Škotska hrabro srce?, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SUBOTA, 20.09.2014.

 

08.00 48 sati, ep.14, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Naslijeđe 11.septembra, ep.3, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Oni pobjeđuju – Zlatko Zahirovič, interview

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Revolucija u očima Arapa, ep.3, dokumentarni program

13.00 Kontekst, informativni talk-show

13.30 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana, ep.8, dokumentarni program

14.30 Okom kamere - Azija, ep.1, dokumentarni program

15.00 Regioskop – Lud za tobom, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s Istoka, ep.81, dokumentarni program

17:30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

19.30 Sudan: Borba za srce Juga, I dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Heroji svakodnevice, ep.2, dokumentarni program

00.00 Svijet umijetnika, ep.6, dokumentarni program

00.30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 Okom kamere - Azija, ep.1, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 21.09.2014.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 48 Sati, ep.14, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Naslijeđe 11. septembra, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Indijska bolnica, ep.3, dokumentarni program

13.00 Kontekst, informativni talk-show

13.30 Siročad Sahare, ep.2, dokumentarni program

14.30 Regioskop – Lud za tobom, dokumentarni program

15.30 Oni pobjeđuju – Zlatko Zahirovič, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Business, informativni magazin

17.30 Heroji svakodnevice, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

19:30 Priče s Istoka, ep.81, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8, dokumentarni program

00.00 Okom kamere - Azija, ep.1, dokumentarni program

00.30 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.30 Heroji svakodnevice, ep.3, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 22.09.2014.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Sudan – Borba za srce Juga, part 1, dokumentarni program

08.30 Francusko – afrička veza, ep.1, dokumentarni program

09.30 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.23, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni program

11.30 Okom kamere - Azija, ep.1, dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.24, dokumentarni program

13.00 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

13.30 Indijska bolnica, ep.3, dokumentarni program

14.30 Sudan – Borba za srce Juga, part 1, dokumentarni program

15.00 Svijet umijetnika, ep.6, dokumentarni program

15.30 Heroji svakodnevice, ep.3, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, dokumentarni program

17.30 Okom kamere - Azija, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Heroji svakodnevice, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk show

23.30 Sportski magazin

00.00 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

00.30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

01.00 Okom kamere - Azija, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk show


 

UTORAK, 23.09.2014.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Arapsko proljeće, ep.8, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk show

09.00 Širom svijeta, ep.24, dokumentarni program

10.00 Naslijeđe 11. Septembra, ep.3, dokumentarni program

10.30 Lica Kine, ep.3, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Kontekst, informativni talk show

12.00 48 sati, ep.15, dokumentarni program

12.30 Naslijeđe 11. Septembra, ep.4, part 2, dokumentarni program

13.00 Ljudi i moć, ep.58 dokumentarni program

13.30 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8,  dokumentarni program

14.00 Sudan, borba za srce Juga, part 1, dokumentarni program

14.30 Sportski magazin

15.00 48 sati, ep.15, dokumentarni program

15.30 Kontekst informativni talk show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Regioskop – Kad je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Heroji svakodnevice, ep.3, dokumentarni program

19.30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Regioskop – Kad je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

00.30 Alhemija Balkana – Bosna i Hercegovina, ep.8,  dokumentarni program

01.00 Okom kamere – Azija, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 24.09.2014.

 

07.30 Širom svijeta, ep.24, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Naslijeđe 11. Septembra, ep. 4, part 2, dokumentarni program

09.30 Revolucija u očima arapa, ep.3, dokumentarni program

10.30 Francusko – afrička veza, ep.1, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.1, dokumentarni program

12.30 Svijet umijetnika, ep.7, dokumentarni program

13.00 Sudan, borba za srce Juga, part 1, dokumentarni program

13.30 Širom svijeta, ep.24, dokumentarni program

14.30 Ljudi i moć, ep.58, dokumentarni program

15.00 Moj život, ep.1, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Francusko – afrička veza, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Kada je Sally upoznala Selmu, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Afganistan – Cijena osvete, ep.2, dokumentarni program

00.30 Svijet umijetnika, ep.7 , dokumentarni program

01.00 48 Sati, ep.15, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show