Programska šema

 

PETAK, 24.06.2016.

 

07.30 Bijeli prah s Anda: Peru, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Francusko – afrička veza, ep.3, dokumentarni program

10.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

11.00 Regioskop – Naredba s vrha, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Alžir – Testiranje moći, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.152, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.114, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Bijeli prah s Anda: Bolivija, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Hodočašće, ep.4, dokumentarni program

19.30 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Oni pobjeđuju, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Oni pobjeđuju, interview

23.30 Moj život, ep.107, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Bijeli prah s Anda - Bolivija, ep.2, dokumentarni program

01.30 Oni pobjeđuju, interview

02.00 Žene mijenjaju svijet: Kenija, ep.2, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.53, dokumentarni program


 

SUBOTA, 25.06.2016.

 

08.00 Linije razdvajanja, ep.53, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

09.00 Moj život, ep.107, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Oni pobjeđuju, interview

13.05 Hoću kući, ep.9, dokumentarni program

13.30 Hodočašće, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Žene mijenjaju svijet: Kenija, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.153, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Alžir – Testiranje moći, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Priče s Istoka, ep.68, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Regioskop – Naredba s vrha, dokumentarni program

02.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos


 

NEDJELJA, 26.06.2016.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Oni pobjeđuju, interview

09.00 Anadolijska vjenčanja, ep.5, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Žene mijenjaju svijet: Kenija, ep.2, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.153, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Naredba s vrha, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Živjeti islam BiH, ep.2, dokumentarni program

17.30 Moj život, ep 107, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Bijeli prah s Anda - Bolivija, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

02.00 Alžir – Testiranje moći, ep.2, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 27.06.2016.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

09.00 Hodočašće, ep.4, dokumentarni program

09.30 Hoću kući, ep.9, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.53, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Anadolijska vjenčanja, ep.6, dokumentarni program

11.30 Živjeti islam BiH, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 Žene mijenjaju svijet, ep.2, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka, ep.68, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život, ep.108, dokumentarni program

17.30 Hoću kući, ep.9, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.153, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Naredba s vrha, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, Informativni talk - show

02.00 Bijeli prah s Anda, ep.2, dokumentarni program


 

UTORAK, 28.06.2016.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

09.00 Hoću kući, ep.9, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.108, dokumentarni program

10.00 Živjeti islam BiH, ep.2, dokumentarni program

13.30 Linije razdvajanja, ep.53, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Hodočašće, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

13.05 Priče s istoka, ep.153, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Ja sam „Underground“, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Alžir – Testiranje moći, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.26 Hoću kući, ep.10, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Priče s istoka, ep.68, dokumentarni program

01.00 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program


 

SRIJEDA, 29.06.2016.

 

07.30 Anadolijska vjenčanja, ep.6, dokumentarni program

08.00 Živjeti islam BiH, ep.2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Bijeli prah s Anda: Bolivija, ep.2, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Ja sam „Undergorund“, dokumentarni program

11.00 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

11.30 Priče s Istoka, ep.69, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Hoću kući, ep 10, dokumentarni program

13.30 Hodočašće, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.54, dokumentarni program

17.30 Žene mijenjaju svijet, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.153, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.54, dokumentarni program

01.00 Žene mijenjaju svijet, ep.3 dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Alžir – Testiranje moći, ep.2, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 30.06.2016.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.69, dokumentarni program

08.00 Ljudi i moć, ep.115, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Ja sam „Underground“, dokumentarni program

10.00 Većina počinje ovdje, ep.3, dokumentarni program

10.30 Linije razdvajanja, ep.54, dokumentarni program

11.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Anadolijska vjenčanja, ep.6, dokumentarni program

13.30 Živjeti islam BiH, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.108, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Izricanje presude Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, direktan prijenos

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Heroji u bijelom, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.108, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.153, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Hodočašće, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Heroji u bijelom, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Bijeli prah s Anda: Bolivija, ep.2, dokumentarni program