Programska šema

PETAK, 23.08.2019.

07.30 Živjeti Islam Hrvatska, ep. 4, dokumentarni program

08.00 Moj Tunis - Najet Werda: Otočka kuhinja, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 U SRCU FESTIVALA: SFF - Moj privatni rat, dokumentarni program

10.00 Regioskop - Laku noć, Sarajevo, dokumentarni program

11.00 Vrhovi Balkana - Jalovec, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana Crna Gora, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Lopta, ep.10, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Razglednice iz Centralne Azije – Tadžikistan 1.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za zdravlje – Kanada, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Granice Istoka - 67, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 U SRCU FESTIVALA: SFF – 4 pasoša, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Granice Istoka - 67, informativni magazin

01.00 Sportski magazin

01.30 Fullscreen - Cenzura, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka - 67, informativni magazin

03.00 U SRCU FESTIVALA: SFF - Korida, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SUBOTA, 24.08.2019.

08.00 Alhemija Balkana Crna Gora, ep.5, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Hoću kući - Promocija povratka, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Sportski magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja - Zaboravljeni, dokumentarni program

11.30 Živjeti islam Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop - Laku noć, Sarajevo, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka - 67, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

17.30 Kockanje sa životom - Gvineja, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Moj Tunis - Najet Werda: Otočka kuhinja, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 U SRCU FESTIVALA: SFF – S ljubavlju, dokumentarni program

02.00 Borba za zdravlje – Kanada, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana - Crna Gora, ep.5, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

NEDJELJA, 25.08.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka - 67, informativni magazin

09.00 Vrhovi Balkana - Jalovec, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Regioskop - Laku noć, Sarajevo, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Razglednice iz Centralne Azije – Tadžikistan 1.dio, dokumentarni program

13.30 Kockanje sa životom - Gvineja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj Tunis - Najet Werda: Otočka kuhinja, dokumentarni program

17.30 Hoću kući – Promocija povratka, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Licem u lice - Jobs i Gates, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kockanje sa životom - Gvineja, dokumentarni program

23.30 Moj Tunis - Najet Werda: Otočka kuhinja, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Borba za zdravlje – Kanada, dokumentarni program

02.00 U SRCU FESTIVALA: SFF – 4 pasoša, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PONEDJELJAK, 26.08.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Živjeti islam Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

08.30 U SRCU FESTIVALA: SFF - S ljubavlju, dokumentarni program

09.30 Linije razdvajanja – Zaboravljeni, dokumentarni program

10.00 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan 1.dio, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Transformersi, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Licem u lice - Jobs i Gates, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Vrhovi Balkana - Jalovec, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj Tunis - Adel Chihi: Nove visine, dokumentarni program

17.30 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Transformersi, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski Magazin

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 U SRCU FESTIVALA: SFF - Zasljepljujuća svjetlost sutona, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sportski Magazin

01.00 Moj Tunis - Adel Chihi: Nove visine, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

03.00 Sportski Magazin

03.30 Kockanje sa životom - Vijetnam, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

UTORAK, 27.08.2019.

07.30 Sportski Magazin

08.00 Vrhovi Balkana – Jalovec, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Kockanje sa životom - Gvineja, dokumentarni program

09.30 Hoću kući - Promocija povratka, dokumentarni program

10.00 U SRCU FESTIVALA - 4 pasoša, dokumentarni program

11.00 Razglednice iz Centralne Azije – Tadžikistan 2.dio, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop - Sibirska ljubav, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za zdravlje - Kanada, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Hoću kući - Promocija povratka, dokumentarni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop - Sibirska ljubav, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Licem u lice - Jobs i Gates, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj Tunis - Adel Chihi: Nove visine, dokumentarni program

02.30 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

03.00 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

03.30 Alhemija Balkana Crna Gora, ep.5, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SRIJEDA, 28.08.2019.

07.30 Transformersi, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

10.00 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

10.30 Linije razdvajanja - Zaboravljeni, dokumentarni program

11.00 Lopta, ep. 11, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Živjeti islam Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Kockanje sa životom - S02 - Gvineja, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Licem u lice - Che Guevara i Castro, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop - Sibirska ljubav, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan 2. dio, dokumentarni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

01.00 Moj Tunis - Adel Chihi: Nove visine, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Borba za zdravlje - Kanada, dokumentarni program

03.00 Lopta, ep.11, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos

 

ČETVRTAK, 29.08.2019.

07.30 Lopta, ep.11, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Sibirska ljubav, dokumentarni program

10.00 Transformersi, dokumentarni program

11.00 Hoću kući - Uživanje, dokumentarni program

11.30 Živjeti islam Hrvatska, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Alhemija Balkana Crna Gora, ep.5, dokumentarni program

13.30 Kockanje sa životom - Gvineja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja - Zaboravljeni, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Borba za zdravlje - Kina, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan 2. dio, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka - Ponovno hodati, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vrhovi Balkana - Jalovec, dokumentarni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Borba za zdravlje - Kina, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Licem u lice - Che Guevara i Castro, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj Tunis - Adel Chihi: Nove visine, dokumentarni program

02.30 Ratovi za pijesak, dokumentarni program

03.30 Hoću kući - Uživanje, dokumentarni program

04.00 Al Jazeera English, prijenos