Programska šema

SRIJEDA, 17.07.2019.

07.30 Lopta, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Bijeli prah s Anda: Bolivija, dokumentarni program

10.00 Fullscreen – Nesmireni snovi, dokumentarni program

11.00 Al Jazeera istražuje - Genocidne namjere, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Ljubavni komandosi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć -  Revolucija u Hong Kongu, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Neželjena baština II dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Bijeli prah s Anda: Bolivija, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Fullscreen – Nesmireni snovi, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Kulinarski kompas - Reykjavik, dokumentarni program

02.30 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.3, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 18.07.2019.

07.30 Al Jazeera istražuje - Genocidne namjere, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Neželjena baština II dio, dokumentarni program

10.00 Lopta, ep.4, dokumentarni program

11.00 Hoću kući - Odliv mozgova, dokumentarni program

11.30 Živjeti Islam BiH, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Ljudi i moć -  Revolucija u Hong Kongu, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja - Zemlja potresa, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Okom kamere: Azija - Filipini: Protest u ime napretka, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka - Ljubavni komandosi, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Kulinarski kompas - Reykjavik, dokumentarni program

02.30 Bijeli prah s Anda: Bolivija, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 19.07.2019.

07.30 Živjeti Islam BiH – 2, dokumentarni program

08.00 Kulinarski kompas – Reykjavik, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Al Jazeera istražuje - Genocidne namjere, dokumentarni program

10.00 Regioskop - Neželjena baština II dio, dokumentarni program

11.00 Vrhovi Balkana - Olimp, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – BiH, ep.14, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Ljubavni komandosi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere: Azija - Filipini: Protest u ime napretka, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Mehanizam duga, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Kontekst, informativni talk-show

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Nesmireni snovi, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Hoću kući - Odliv mozgova, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 20.07.2019.

08.00 Alhemija Balkana BiH, ep.14, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Hoću kući – Odliv mozgova, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja - Aljaska: Čuvari kopna, dokumentarni program

11.30 Živjeti Islam BiH, ep. 3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop - Neželjena baština II dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka - Internet zvijezde u Kini, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Zukva, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kulinarski kompas - Reykjavikl, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Zukva, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Mehanizam duga, dokumentarni program

02.00 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.4, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana BiH, ep.14, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 21.07.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Vrhovi Balkana - Olimp, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Regioskop – Neželjena baština II dio, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Okom kamere: Azija - Filipini: Protest u ime napretka, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Vrhovi Balkana - Olimp, dokumentarni program

17.30 Hoću kući – Odliv mozgova, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka - Internet zvijezde u Kini, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

23.30 Kulinarski kompas - Reykjavik, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.4, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - Zukva, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 22.07.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Živjeti Islam BiH, ep.3, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera istražuje - Genocidne namjere, dokumentarni program

09.30 Linije razdvajanja - Aljaska: Čuvari kopna, dokumentarni program

10.00 Okom kamere: Azija - Filipini: Protest u ime napretka, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Lopta, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Hoću kući - Odliv mozgova, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj Tunis - Mohsen Lihidheb: Sakupljač, dokumentarni program

17.30 Priče s Istoka - Internet zvijezde u Kini, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Lopta, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski Magazin

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski Magazin

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sportski Magazin

01.00 Moj Tunis - Mohsen Lihidheb: Sakupljač, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Mehanizam duga, dokumentarni program

03.00 Sportski Magazin

03.30 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja

 

UTORAK, 23.07.2019.

07.30 Sportski Magazin

08.00 Vrhovi Balkana - Olimp, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera istražuje - Genocidne namjere, dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka - Internet zvijezde u Kini, dokumentarni program

11.00 Okom kamere: Azija - Zarobljeni u Kabulu, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Mehanizam duga, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop - Ja mogu da govorim, dokumentarni program

17.30 Moj Tunis - Mohsen Lihidheb: Sakupljač, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Križarski ratovi u očima Arapa - 4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Hoću kući - Odliv mozgova, dokumentarni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop - Ja mogu da govorim, dokumentarni program

23.30 Moj Tunis - Mohsen Lihidheb: Sakupljač, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Moj život - Asmahanino nepodnošljivo prisustvo, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Linije razdvajanja - Aljaska: Čuvari kopna, dokumentarni program

02.30 Fullscreen - Zukva, dokumentarni program

03.30 Alhemija Balkana BiH - 14, informativni talk - show