Programska šema

SRIJEDA, 12.12.2018.

07.30 Posljednji pastir, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.165, dokumentarni program

10.00 Fullscreen - Logor, dokumentarni program

10.30 Linije razdvajanja, ep.24, dokumentarni program

11.00 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

11.30 Linije razdvajanja, ep. 25, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Kockanje sa životom, ep.6, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

17.30 Putnici, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Kada dođu svinje, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta, ep.165, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Dvostruke žrtve, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

02.30 Putnici, ep.5, dokumentarni program

03.00 Front na Soči - 100 godina poslije, ep.3, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 13.12.2018.

07.30 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

08.00 Linije razdvajanja, ep. 25, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Kada dođu svinje, dokumentarni program

10:00 Posljednji pastir, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

11.30 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Rađanje zemlje, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sljedeća muzička stanica, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow, ep.5, dokumentarni program

19.30 Kockanje sa životom, ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Tada&Sada - Srbija, ep.8, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

01.00 Putnici, ep.5, dokumentarni program

01.30 Tada&Sada - Srbija, ep.8, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.165, dokumentarni program

03.00 Alhemija Balkana u Sloveniji, ep.6, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 14.12.2018.

07.30 Front na Soči - 100 godina poslije, ep.3, dokumentarni program

08.00 TechKnow, ep.5, dokumentarni program

08.30 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

09.00 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

09.30 Sljedeća muzička stanica, ep.4, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Kada dođu svinje, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanica, ep.5, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Slovenija, ep.7, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tada&Sada - Srbija, ep.8, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Front na Soči - 100 godina poslije, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.166, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 TechKnow, ep.5, dokumentarni program

23.30 Granice Istoka, informativni magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Logor, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 15.12.2018.

08.00 Putnici, ep.5, dokumentarni program

08.30 Oni pobjeđuju – Goranka Perc, interview

09.00 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja, ep.26, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tada&Sada - Srbija, ep.8, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Kada dođu svinje, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.226, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.168, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen – Kobna kota 524, dokumentarni program

19.30 Sljedeća muzička stanica, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 TechKnow, ep.5, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen – Kobna kota 524, dokumentarni program

23.30 Alhemija Balkana – Slovenija, ep.7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta, ep.166, dokumentarni program

02.00 Nestali u Siriji, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana - Slovenija, ep.7, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 16.12.2018.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka, informativni magazin

09.00 Sljedeća muzička stanica, ep.5, dokumentarni program

09.30 Oni pobjeđuju – Goranka Perc, interview

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

11.30 Tada&Sada – Srbija, ep.8, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Front na Soči - 100 godina poslije, ep.3, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Ljudi i moć, ep.168, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka, ep.226, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Putnici, ep.5, dokumentarni program

17.30 TechKnow, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Posljednji pastir, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka, ep.226, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ljudi i moć, ep.168, dokumentarni program

23.30 Tada&Sada Srbija, ep.8, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Nestali u Siriji, dokumentarni program

02.00 Fullscreen – Kobna kota 524, dokumentarni program

02.30 Sljedeća muzička stanica, ep.5, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 17.12.2018.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

08.30 Putnici - Maroko 3. dio, dokumentarni program

09:00 Ljudi i moć, ep.168, dokumentarni program

09.30 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

10.00 Front na Soči - 100 godina poslije, ep.3, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep.6, dokumentarni program

17.30 Tada&Sada – Srbija, ep.8, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja – 26, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski magazin

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Kada dođu svinje, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Širom svijeta, ep.166, dokumentarni program

03.00 Sportski magazin

03.30 Priče s Istoka, ep.226, dokumentarni program

 

UTORAK, 18.12.2018.

07.30 Sportski magazin

08.00 TechKnow, ep.6, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tragovima Al Jazeere, ep.35, dokumentarni program

09.30 Alhemija Balkana u Sloveniji, ep.7, dokumentarni program

10.00 Ljudi i moć, ep.168, dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka, ep. 226, dokumentarni program

11.00 Usudi se i probaj - Osaka, ep.4, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta, ep.166, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Drugi susret, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Drugi susret, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Djevojka od nula dolara, dokumentarni program

02.30 Ritam Balkana, ep.6, dokumentarni program

03.00 Fullscreen - Kobna kota 524, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show