Programska šema

PETAK, 17.05.2019.

07.30 Evolucija smijeha - Pozoriste i TV Show, dokumentarni program

08.00 Moj život - Radio Rohinje, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Proslava vjenčanja i razvoda, dokumentarni program

10.00 Regioskop - Svi kućama, dokumentarni program

11.00 Heroji svakodnevnice, ep.1, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – BiH, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Kina: Iznuđena priznanja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere – Azija, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter - Moralni dug: Naslijeđe ropstva u SAD-u, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Okom kamere - Latinska Amerika - Pokretač promjena, dokumentarni program

23.30 Putnici - Holandija 2. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Granice Istoka, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen - Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Hoću kući – Država i dijaspora, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 18.05.2019.

08.00 Alhemija Balkana BiH, ep.5, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Okom kamere - Latinska Amerika - Pokretač promjena, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja, ep.50, dokumentarni program

11.30 Evolucija smijeha - Filmovi i serije, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop - Svi kućama, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti, 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Moj život - Radio Rohinje, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

23.30 Okom kamere : Azija, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

02.00 Reporter - Još smo ovdje, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana BiH, ep.4, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 19.05.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka, informativni magazin

09.00 Heroji svakodnevnice, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Regioskop – Svi kućama, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Okom kamere: Azija - 4, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti, 2.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Heroji svakodnevnice, ep.1, dokumentarni program

17.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Pokretač promjena, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Hoću kući - Država i dijaspora, dokumentarni program

19.30 Evolucija smijeha - Filmovi i serije, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti, 2.dio, dokumentarni program

23.30 Putnici - Holandija 2. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Reporter - Još smo ovdje, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

02.30 Heroji svakodnevnice, ep.1, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 20.05.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

08.30 Proslava vjenčanja i razvoda, dokumentarni program

09.30 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

10.00 Okom kamere: Azija - 4, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Uništavanje memorije, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Putnici – Holandija 2. dio, dokumentarni program

13.30 Okom kamere - Latinska Amerika – Pokretač promjena, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Hoću kući – Država i dijaspora, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život – Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

17.30 Priče s Istoka – Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Uništavanje memorije, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski Magazin

21.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski Magazin

23.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sportski Magazin

01.00 Moj život – Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

01.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

02.00 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

03.00 Sportski Magazin

03.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti 2.dio, dokumentarni program

 

UTORAK, 21.05.2019.

07.30 Sportski Magazin

08.00 Heroji svakodnevnice - 1, dokumentarni program

08.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

09.00 Alhemija Balkana BiH – 5, dokumentarni program

09.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti 2.dio, dokumentarni program

10.00 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

11.00 Okom kamere – Azija, ep.5, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter – Još smo ovdje, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Pokretač promjena, dokumentarni program

01.00 Putnici - Holandija 2. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

03.00 Alhemija Balkana BiH – 5, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 22.05.2019.

07.30 Uništavanje memorije, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

10.00 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

11.00 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti 2.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

17.30 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

01.00 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život - Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

02.30 Reporter – Još smo ovdje, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 23.05.2019.

07.30 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

10:00 Uništavanje memorije, dokumentarni program

11.00 Hoću kući – Problem identiteta, dokumentarni program

11.30 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti 2.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Okom kamere – Azija, ep.5, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

01.00 Putnici – Holandija 3. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život - Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

02.30 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 24.05.2019.

07.30 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

08.00 Moj život - Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

11.00 Heroji svakodnevnice, ep.2, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – BiH, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere – Azija, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

23.30 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Kontekst, informativni talk-show

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Hoću kući – Problem identiteta, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show