Programska šema

ČETVRTAK, 23.05.2019.

07.30 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

10:00 Uništavanje memorije, dokumentarni program

11.00 Hoću kući – Problem identiteta, dokumentarni program

11.30 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Ljudi i moć - Povratak mračnoj prošlosti 2.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Okom kamere – Azija, ep.5, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

01.00 Putnici – Holandija 3. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život - Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

02.30 Širom svijeta - Jerusalem: Palestinski taksisti, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 24.05.2019.

07.30 Evolucija smijeha – Filmovi i serije, dokumentarni program

08.00 Moj život - Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

11.00 Heroji svakodnevnice, ep.2, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – BiH, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Tajlandska fabrika fudbala, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere – Azija, ep.5, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

23.30 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Kontekst, informativni talk-show

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen - Ćumuraši, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja - Zaboravljena mladost, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Hoću kući – Problem identiteta, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 25.05.2019.

08.00 Alhemija Balkana BiH, ep.6, dokumentarni program

08.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

09.00 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja - Pod mikroskopom, dokumentarni program

11.30 Ugrožena većina, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka - Afričke bande u Australiji, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Ko je finansirao Brexit?, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Sredinom, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Moj život – Palestina: Sjeme budućnosti, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Sredinom, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

02.00 Reporter – Sovjetski pečat, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana BiH, ep.6, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 26.05.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Heroji svakodnevnice, ep.2, dokumentarni program

09.30 Oni pobjeđuju - Marina i Fuji, interview

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Okom kamere: Azija - 5, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć - Ko je finansirao Brexit?, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Heroji svakodnevnice, ep.2, dokumentarni program

17.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Raspad industrije u BiH - Agrokomerc 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka - Afričke bande u Australiji, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Raspad industrije u BiH - Agrokomerc 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Reporter - Sovjetski pečat, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - Sredinom, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 27.05.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Ugrožena većina, ep.1, dokumentarni program

08.30 Tamna strana Kanade, dokumentarni program

09.30 Linije razdvajanja - Pod mikroskopom, dokumentarni program

10.00 Okom kamere: Azija - 5, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Džajić, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Putnici – Holandija 3. dio, dokumentarni program

13.30 Okom kamere - Latinska Amerika – Šah, privatni časovi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Hoću kući – Problem identiteta, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život – Školska banka , dokumentarni program

17.30 Priče s Istoka – Afričke bande u Australiji, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Revizija - Europa, naš dom?, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski Magazin

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Revizija - Europa, naš dom?, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sportski Magazin

01.00 Moj život – Školska banka , dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Raspad industrije u BiH - Agrokomerc 1.dio, dokumentarni program

03.00 Sportski Magazin

03.30 Ljudi i moć - Ko je finansirao Brexit?, dokumentarni program

 

UTORAK, 28.05.2019.

07.30 Sportski Magazin

08.00 Heroji svakodnevnice - 2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Revizija - Europa, naš dom?, dokumentarni program

10.00 Ugrožena većina, ep.1 dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka - Afričke bande u Australiji, dokumentarni program

11.00 Okom kamere – Azija, ep.6, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Zemlja za nas, dokumentarni program

17.30 Linije razdvajanja - Pod mikroskopom, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Raspad industrije u BiH - Agrokomerc 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Divlji cvijet, dokumentarni program

23.30 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Okom kamere - Latinska Amerika - Šah, privatni časovi, dokumentarni program

01.00 Putnici - Holandija 3. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Linije razdvajanja - Pod mikroskopom, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Sredinom, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 29.05.2019.

07.30 Džajić, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

10.00 Revizija - Europa, naš dom?, dokumentarni program

11.00 Mehanizam duga, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka - Afričke bande u Australiji, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć - Ko je finansirao Brexit?, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Okom kamere - Latinska Amerika - Preko granice, dokumentarni program

17.30 Putnici - Tajland 1.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Zemlja za nas, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja - Pod mikroskopom, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta - Marokanske superžene, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Fullscreen - Sredinom, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život - Školska banka, dokumentarni program

02.30 Reporter - sezona 6 - Sovjetski pečat, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show