Programska šema

PONEDJELJAK, 25.03.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Fullscreen – Sarajevski proces, 2.dio, dokumentarni program

09.00 Putevima Marka Pola - Izgubljeni svjetovi, dokumentarni program

10.00 Vrhovi Balkana, sezona 4 - Biokovo, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Posljednji pastir, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

13.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Živjeti Islam – Srbija, ep.3, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

17.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

01.30 Linije razdvajanja - Igra ili biznis, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

03.00 Okom kamere - Latinska Amerika – 2, dokumentarni program

03.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

 

UTORAK, 26.03.2019.

07.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.3, dokumentarni program

08.00 Živjeti islam - Srbija, ep.3, dokumentarni program

08.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

09.00 Posljednji pastir, dokumentarni program

10.00 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

11.30 Okom kamere – Latinska Amerika, ep.3, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Svijet umjetnika, ep.5, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.5, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti

01.00 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Sarajevski proces, 2.dio, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 27.03.2019.

07.30 Posljednji pastir, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

10.00 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

11.00 Putevima Marka Pola – Novi svijet, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja - Trumpova crkva, dokumentarni program

17.30 Putnici – Albanija, 3.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Živjeti islam - Srbija, ep.3, dokumentarni program

02.30 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

03.00 Vrhovi Balkana, sezona 4 - Biokovo, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 28.03.2019.

07.30 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

10:00 Posljednji pastir, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, sezona 3, ep.6, dokumentarni program

11.30 Linije razdvajanja - Trumpova crkva, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici – Albanija, 3.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Svijet u sjeni, 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Živjeti islam - Srbija, ep.3, dokumentarni program

19.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Vrhovi Balkana sezona 4 –Hajla, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Svijet u sjeni, 2.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

01.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Hajla, dokumentarni program

02.00 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

02.30 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 29.03.2019.

07.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.3, dokumentarni program

08.00 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

08.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Hajla, dokumentarni program

09.00 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

10.00 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

11.00 Svijet umjetnika, ep.6, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Ritam Balkana - sezona 3, ep.6, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere – Latinska Amerika, ep.3, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta - Edward Said: Nepripadanje, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet u sjeni, 2.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Recite Al Jazeeri - Ali Qaradaghi, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Linije razdvajanja - Trumpova crkva, dokumentarni program

23.30 Putnici – Albanija, 3.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Recite Al Jazeeri - Ali Qaradaghi, interview

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Sarajevski proces, 2.dio, dokumentarni program

02.30 Recite Al Jazeeri - Ali Qaradaghi, interview

03.00 Ritam Balkana - sezona 3, ep.6, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 30.03.2019.

08.00 Putnici – Albanija, 3.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tribina, sportski talk - show

09.30 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja - Smrt starenju, dokumentarni program

11.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Hajla, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri - Ali Qaradaghi, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Zlatno doba nauke - Astronomija, dokumentarni program

17.30 Afrika pod istragom - Uganda: Živjeti u strahu, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Peta novogodišnja skakaonica, dokumentarni program

19.30 Svijet umjetnika, ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Peta novogodišnja skakaonica, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta - Edward Said: Nepripadanje, dokumentarni program

02.00 Svijet u sjeni, 2.dio, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, informativni magazin

 

NEDJELJA, 31.03.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Recite Al Jazeeri - Ali Qaradaghi, interview

09.00 Svijet umjetnika, ep.6, dokumentarni program

09.30 Ritam Balkana - sezona 3, ep.6, dokumentarni program

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Afrika pod istragom - Uganda: Živjeti u strahu, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Živjeti islam – Srbija, ep.4, dokumentarni program

17.30 Linije razdvajanja - Trumpova crkva, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rasplet industrije u BiH - Krivaja, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Živjeti islam – Srbija, ep.4, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Rasplet industrije u BiH - Krivaja, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - Peta novogodišnja skakaonica, dokumentarni program

02.30 Svijet umjetnika, ep.6, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show