Programska šema

PETAK, 16.11.2018.

07.30 SportDoc – Malezijska žena ratnica, dokumentarni program

08.00 Linije razdvajanja, ep.21, dokumentarni program

08.30 Ritam Balkana, ep.2, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep. 37, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Opsada, 1.dio, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 1.dio, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Slovenija, ep.3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tada&Sada - Srbija, ep.4, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

23.30 Granice Istoka, informativni magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.31, dokumentarni program

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Ritam Balkana, ep.2, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 17.11.2018.

08.00 Putnici, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tragovima Al Jazeere, ep.31, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja, ep.22, dokumentarni program

11.30 Taxi Casablanca, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tada & Sada -  Srbija, ep.4, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 SportDoc – Malezijska žena ratnica, dokumentarni program

13.30 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 1.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

17.30 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

19.30 Hoću kući, ep.7, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

23.30 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

02.00 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana - Slovenija, ep.3, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 18.11.2018.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka, informativni magazin

09.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 1.dio, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ritam Balkana, ep.2, dokumentarni program

11.30 Tada&Sada Srbija – 4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

13.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Putnici, ep.1, dokumentarni program

17.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Laku noć, Sarajevo, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Hoću kući, sez.3, ep.8, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 AJ Svijet, informativni magazin

23.30 Hoću kući, sez.3, ep.8, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

02.00 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 19.11.2018.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Moj život, ep.37, dokumentarni program

09:00 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

09.30 Tragovima Al Jazeere, ep.31, dokumentarni program

10.00 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Rajski miris, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Hoću kući, ep.8, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

17.30 Tada&Sada Srbija, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.37, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Recite Al Jazeeri, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski magazin

23.30 Recite Al Jazeeri, interview

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Opsada, 1.dio, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri, interview

02.00 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

03.00 Sportski magazin

03.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

 

UTORAK, 20.11.2018.

07.30 Sportski magazin

08.00 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, interview

09.00 Tragovima Al Jazeere, ep.31, dokumentarni program

09.30 Alhemija Balkana u Sloveniji, ep.3, dokumentarni program

10.00 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

10.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

11.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Recite Al Jazeeri, interview

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Opsada, 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Opsada, 2.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Rajski miris, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Hoću kući, ep.8, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

03.00 Taxi Casablanca, ep.1, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 21.11.2018.

07.30 Rajski miris, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

09.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

10.00 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

10.30 Sljedeća muzička stanica, ep.2, dokumentarni program

11.00 Crveni kamen, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Tragovima Al Jazeere, ep.32, dokumentarni program

17.30 Putnici, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Opsada, 2.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Putevi ropstva, ep.3, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima Al Jazeere, ep.32, dokumentarni program

02.30 Putnici, ep.2, dokumentarni program

03.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 22.11.2018.

07.30 Crveni kamen, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Opsada, 2.dio, dokumentarni program

10:00 Rajski miris, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, ep.3, dokumentarni program

11.30 Hoću kući, ep.8, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sljedeća muzička stanica, ep.2 dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Digitalni disidenti, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

19.30 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Tada&Sada - Srbija, ep.5, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

23.30 Putnici, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.32, dokumentarni program

01.00 Taxi Casablanca, ep.1, dokumentarni program

01.30 Tada&Sada - Srbija, ep.5, dokumentarni program

02.00 Putnici, ep.2, dokumentarni program

02.30 Širom svijeta, ep.162, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 23.11.2018.

07.30 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

08.00 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

08.30 Ritam Balkana, ep.2, dokumentarni program

09.00 Crveni kamen, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Opsada, 2.dio, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanic, ep.15, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Slovenija, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tada&Sada - Srbija, ep.5, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.163, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Digitalni disidenti, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Oni pobjeđuju – Zoran Terzić, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 TechKnow, ep.2, dokumentarni program

23.30 Oni pobjeđuju – Zoran Terzić, interview

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.32, dokumentarni program

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Ćumuraši, dokumentarni program

02.00 Taxi Casablanca, ep.1, dokumentarni program

02.30 Oni pobjeđuju – Zoran Terzić, interview

03.00 Ritam Balkana, ep.3, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show