Programska šema

PETAK, 21.09.2018.

07.30 SportDoc – Doping: Beskrajna potjera - 1. dio, dokumentarni program

08.30 Okom kamere - Latinska Amerika, ep.5, dokumentarni program

09.00 Moj život, ep.26, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Moj privatni rat, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanica - Tunis 1.dio, ep.1, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Makedonija, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Linije razdvajanja, ep.12, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Hodočašće – Singapur i Malezija, ep.9, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Buntovnici modernog doba, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Hodočašće - Singapur i Malezija, ep.9, dokumentarni program

19.30 AJB Doc - otvaranje, direktan prijenos

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Tribina, sportski talk - show

23.30 Kontekst, informativni talk - show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Moj privatni rat, dokumentarni program

01.30 Tribina, sportski talk - show

02.00 Vrhovi Balkana - Jalovec, ep.1, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk - show

03.00 Okom kamere - Latinska Amerika, ep.6, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 22.09.2018.

08.00 Buntovnici modernog doba, ep.7, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri - Radivoj Krulj, interview

09.00 Sljedeća muzička stanica - Tunis 1.dio, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja, ep.14, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Vrhovi Balkana – Korab, ep.2, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 SportDoc – Doping: Beskrajna potjera - 1. dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.160, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Full Screen – Kuća od 100 miliona dolara, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Ljudi i moć, ep.160, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Full Screen – Kuća od 100 miliona dolara, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program

02.00 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

02.30 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana - Makedonija, ep.4, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 23.09.2018.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show, informativni magazin

09.00 Sljedeća muzička stanica - Tunis 1.dio, ep.1, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri - Radivoj Krulj, interview

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Okom kamere - Latinska Amerika, ep.6, dokumentarni program

11.30 Vrhovi Balkana – Korab, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Hodočašće – Singapur i Maleezija, ep.9, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Alhemija Balkana – Makedonija, ep.4, dokumentarni program

17.30 Buntovnici modernog doba, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportdoc – Doping: Beskrajna potjera - 2. dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.02 Hoću kući, sezona 3, ep.1, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportdoc – Doping: Beskrajna potjera - 2. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Ljudi i mić, ep.160, dokumentarni program

02.00 Full Screen – Kuća od 100 miliona dolara, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 24.09.2018.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Fullscreen – Kuća od 100 miliona dolara, dokumentarni program

09:00 Ljudi i moć, ep.160, dokumentarni program

09.30 Granica, ep.3, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Prijatelj, neprijatelj, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Velika iluzija, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Hoću kući, sez. 3, ep.1, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život, ep.138, dokumentarni program

17.30 Vrhovi Balkana, Korab, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.26, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski magazin

23.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Moj privatni rat, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

02.00 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program

03.00 Sportski magazin

03.30 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

 

UTORAK, 25.09.2018.

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.138, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

09.00 Granica, ep.3, dokumentarni program

10.00 Ljudi i moć ep.160, dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

11.00 Nova Afrika, ep.1, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno-dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Velika iluzija, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk - show

23.30 Kontekst, informativni talk - show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 SportDoc – Doping: Beskrajna potjera - 2. dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Hoću kući, sez. 3, ep.1, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Kuća od 100 miliona dolara, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 26.09.2018.

07.30 Prijatelj, neprijatelj, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 SportDoc - Doping: Beskrajna potjera - 2. dio, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

11.00 Moj život, ep.27, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Sljedeća muzička stanica – Tunis, 1.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.160, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Granica, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk - show

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Velika iluzija, ep.3, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Granica, ep.4, dokumentarni program

03.00 Hoću kući, sez. 3, ep.1, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 27.09.2018.

07.30 Moj život, ep.27, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

10:00 Prijatelj, neprijatelj, dokumentarni program

11.00 Borba za Nil, ep.1, dokumentarni program

11.30 Hoću kući, sez. 3, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Ljudi i moć, ep.160, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sljedeća muzička stanica – Tunis, 1.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Velika iluzija, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.138, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.220, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Vrhovi Balkana – Dinara, ep.3, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk - show

23.30 Vrhovi Balkana – Dinara, ep.3, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Granica, ep.4, dokumentarni program

01.30 Sljedeća muzička stanica – Tunis, 1.dio, dokumentarni program

02.00 Sirotinjske četvrti, ep.3, dokumentarni program

03.00 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

 

PETAK, 28.09.2018.

07.30 SportDoc – Doping: Beskrajna potjera - 2. dio, dokumentarni program

08.30 Borba za Nil, ep.1, dokumentarni program

09.00 Moj život, ep.27, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanica - Tunis 2.dio, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Makedonija, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Linije razdvajanja, ep.14, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Hoću kući, sez. 3, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.138, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Sirotinjske četvrti, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Velika iluzija, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Tribina, sportski talk - show

23.30 Granice Istoka, informativni magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Rodbina, dokumentarni program

01.30 Tribina, sportski talk - show

02.00 Vrhovi Balkana – Dinara, ep.3, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Borba za Nil, ep.1, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show