Programska šema

PETAK, 19.01.2018.

07.30 Širom svijeta, ep.14, dokumentarni program

08.30 Put do svjetskih šampiona, ep.1, dokumentarni program

09.30 Naredba s vrha, dokumentarni program

10.30 Hoću kući, sezona 1, ep.13, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.44, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.51, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.1, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk-show

13.30 Linije razdvajanja, ep.59, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tada&Sada - Hrvatska, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk-show

21.30 Granice istoka, Informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Granice istoka, Informativni magazin

23.30 Tribina, sportski talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Zašto je Dragan napravio orkestar, dokumentarni program

01.30 Tribina, sportski talk-show

02.00 Usudi se i probaj – New York, dokumentarni program

02.30 Granice istoka, Informativni magazin

03.00 Kockanje sa životom, ep.2, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk-show

 

SUBOTA, 20.01.2018.

08.00 TechKnow, ep.58, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Hoću kući, sezona 1, ep.14, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk-show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Usudi se i probaj – Osaka, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Hoću kući, sezona 1, ep.15, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Zašto je Dragan napravio orkestar, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk-show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice istoka, Informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.201, dokumentarni program

17.30 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.1, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja, ep.59, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Linije razdvajanja, ep.43, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – Zašto je Dragan napravio orkestar, dokumentarni program

02.00 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Ljudi i moć, ep.51, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 21.01.2018

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice istoka, Informativni magazin

09.00 Linije razdvajanja, ep.43, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera Objektiv, dokumentarni program

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Hoću kući, sezona 1, ep.14, dokumentarni program

11.30 Tada&Sada – Hrvatska, ep.7, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.1, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Zašto je Dragan napravio orkestar, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Ljudi i moć, ep.51, dokumentarni program

17.30 Tada&Sada - Hrvatska, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Linije razdvajanja, ep.59, dokumentarni program

19.30 Usudi se i probaj – Osaka, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Hoću kući, sezona 1,ep.16, dokumentarni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk-show

01.30 Naredba s vrha, dokumentarni program

02.30 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk-show

 

PONEDJELJAK, 22.01.2018.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Put do svjetskih šampiona, ep.1, dokumentarni program

09:00 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.58, dokumentarni program

10.00 Hoću kući, sezona 1, ep.16, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Agora, 1.dio, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Tada&Sada – Hrvatska, ep.7, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život, ep.130, dokumentarni program

17.30 Usudi se i probaj – Osaka, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Kontekst, Informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski magazin

23.30 Kontekst, Informativni talk - show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

01.30 Kontekst, Informativni talk - show

02.00 Regioskop – Zašto je Dragan napravio orkestar, dokumentarni program

03.00 Sportski magazin

03.30 Priče s istoka, ep.201, dokumentarni program

 

UTORAK, 23.01.2018.

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.130, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk - show

09.00 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

09.30 Priče s Istoka, ep.201, dokumentarni program

10.00 Agora, 1.dio dokumentarni program

11.00 Vrhovi Balkana – Stara planina, dokumentarni program

11.30 Sportski magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk - show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Vrijeme je za kafu, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk - show

23.30 Kontekst, informativni talk - show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.59, dokumentarni program

01.00 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Put do svjetskih šampiona, ep.1, dokumentarni program

03.00 Hoću kući, sezona 1, ep.16, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 24.01.2018.

07.30 Agora, 1.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Vrijeme je za kafu, dokumentarni program

11.00 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk-show

13.30 Moj život, ep.130, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Hoću kući, sezona 1, ep.16, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Al Jazeera – Odabrane priče, ep.1, dokumentarni program

17.35 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Vrijeme je za kafu, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk-show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk-show

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Licem u lice, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život, ep.130, dokumentarni program

02.30 Al Jazeera – Odabrane priče – Sport, ep.1, dokumentarni program

03.00 Tada&Sada - Hrvatska, ep.7, dokumetarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk-show

 

ČETVRTAK, 25.01.2018.

07.30 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Vrijeme je za kafu, dokumentarni program

10.00 Agora, 1.dio, dokumentarni program

11:00 Hoću kući, sezona 1, ep.17, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk-show

13.30 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja, ep.43, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Licem u lice, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.130, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.201, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk-show

21.30 Tada&Sada - Hrvatska, ep.8, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontrasti, informativni talk-show

23.30 Hoću kući, sezona 1, ep.17, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera – Odabrane priče, ep.1, dokumentarni program

01.00 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kockanje sa životom, sezona 2, ep.3, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

03.00 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.4, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk-show

 

PETAK, 26.01.2018.

07.30 Širom svijeta, ep.141, dokumentarni program

08.30 Put do svjetskih šampiona, ep.2, dokumentarni program

09.30 Priče s istoka, ep.201, dokumentarni program

10.00 Licem u lice, ep.2, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.44, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.52, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Rađanje zemlje, sezona 6, ep.2, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk-show

13.30 Al Jazeera – Odabrane priče, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tada&Sada - Hrvatska, ep.8, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.142, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Licem u lice, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk-show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Tribina, sportski talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Vrijeme je za kafu, dokumentarni program

01.30 Tribina, sportski talk-show

02.00 Usudi se i probaj – Osaka, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Kockanje sa životom, ep.3, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk-show