Programska šema

PETAK, 18.01.2019.

07.30 Umjetnost kao spas - Nova slika Afrike, ep.5, dokumentarni program

08.00 Moj život - Novi početak, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Putevima Marka Pola, ep.3, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Svaka duša moga tijela, dokumentarni program

11.00 Sljedeća muzička stanica –Maroko, 2.dio, dokumentarni program

11.30 Vrhovi Balkana – Velebit, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Usudi se i probaj - Penang, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici – Oman 1.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Al Jazeera istražuje – Generacija mržnje, 2.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Moj život - Novi početak, dokumentarni program

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tribina, sportski talk - show

01.00 Tragovima Al Jazeere - Povratak kralja guštera, informativni magazin

01.30 Fullscreen – Dva lica pravde, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 19.01.2019.

08.00 Putnici - Oman 1.dio, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv - Dubrovnik u Bosni, informativno - dokumentarni program

09.00 Tragovima Al Jazeere - Povratak kralja guštera, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linije razdvajanja - Zlosretna naftna polja Bakkena, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike - Neo Ntsoma, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Svaka duša moga tijela, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka -  Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen – EUforia - Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

19.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Moj život - Novi početak, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen – EUforia - Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

23.30 Tragovima Al Jazeere - Povratak kralja guštera, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

02.00 Al Jazeera istražuje – Generacija mržnje. 2.dio, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Vrhovi Balkana – Velebit, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 20.01.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Sljedeća muzička stanica – Maroko, 2.dio, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera Objektiv - Dubrovnik u Bosni, informativno - dokumentarni program

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Usudi se i probaj – Penang, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka - Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Putnici - Oman 1.dio, dokumentarni program

17.30 Moj život - Novi početak, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Cenzori u nama, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja - Zlosretna naftna polja Bakkena, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka - Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ljudi i moć - Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

23.30 Putnici - Oman 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Al Jazeera istražuje – Generacija mržnje. 2.dio, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - EUforia - Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

02.30 Vrhovi Balkana – Velebit, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 21.01.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Putevima Marka Pola, ep.3, dokumentarni program

09:00 Ljudi i moć – Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

09.30 Usudi se i probaj - Penang, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja – Zlosretna naftna polja Bakkena, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 U strahu od dronova, dokumentarni program

11.30 Sljedeća muzička stanica - Maroko 1. dio, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Al Jazeera istražuje - Generacija mržnje 2.dio, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ritam Balkana, sezona 2, ep.1, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život - Gaza: Između vatre i mora, dokumentarni program

17.30 Umjetnost kao spas – Nova slika Afrike, ep.6, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Putevima Marka Pola, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski magazin

21.30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Sportski magazin

23.30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Svaka duša moga tijela, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

02.00 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

03.00 Sportski magazin

03.30 Priče s Istoka – Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

 

UTORAK, 22.01.2019.

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život - Gaza: Između vatre i mora, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

09.00 Umjetnost kao spas - Nova slika Afrike, ep.6, dokumentarni program

09.30 Vrhovi Balkana – Velebit, dokumentarni program

10.00 Ljudi i moć – Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

10.30 Priče s Istoka – Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

11.00 Usudi se i probaj - Mumbai, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri - Marjan Šarec, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Neželjena baština, 1.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Al Jazeera istražuje - Generacija mržnje 2.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Neželjena baština, 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 U strahu od dronova, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Putevima Marka Pola, ep.3, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – EUforia: Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 23.01.2019.

07.30 U strahu od dronova, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

10.00 Fullscreen – EUforia: Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

10.30 Umjetnost kao spas - Nova slika Afrike, ep.6, dokumentarni program

11.00 Kolijevka Feničana, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka – Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć – Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Tragovima Al Jazeere – Srebreni fes, dokumentarni program

17.30 Putnici - Oman 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Neželjena baština, 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera istražuje - Generacija mržnje 2.dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima Al Jazeere – Srebreni fes, dokumentarni program

02.30 Putnici - Oman 2.dio, dokumentarni program

03.00 Usudi se i probaj - Mumbai, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 24.01.2019.

07.30 Kolijevka Feničana, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Neželjena baština, 1.dio, dokumentarni program

10:00 U strahu od dronova, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, sezona 2, ep.1, dokumentarni program

11.30 Umjetnost kao spas - Nova slika Afrike, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Ljudi i moć – Nezaustavljiva buktinja, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sljedeća muzička stanica – Maroko 2. dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Otrovni krug, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život - Gaza: Između vatre i mora, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka – Zločinac od milijardu dolara, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Otrovni krug, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere – Srebreni fes, dokumentarni program

01.00 Putnici – Oman 2.dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Život na kredit, ep.3, dokumentarni program

03.00 Vrhovi Balkana - Velebit, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 25.01.2019.

07.30 Umjetnost kao spas - Nova slika Afrike, ep.6, dokumentarni program

08.00 Moj život - Gaza: Između vatre i mora, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Kolijevka Feničana, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Neželjena baština, 1.dio, dokumentarni program

11.00 Al Jazeera istražuje – Izraelski lobi, 1.dio, dokumentarni program

11.30 Vrhovi Balkana – Prenj, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Usudi se i probaj - Mumbai, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Putnici – Oman 2.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Život na kredit, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Otrovni krug, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Moj život - Gaza: Između vatre i mora, dokumentarni program

23.30 Granice Istoka, informativni magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tribina, sportski talk - show

01.00 Tragovima Al Jazeere – Srebreni fes, informativni magazin

01.30 Fullscreen – EUforia: Zemlja (ne)pravde, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja – Zlosretna naftna polja Bakkena, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Ritam Balkana, sezona 2. ,ep.2, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show