Programska šema

UTORAK, 23.05.2017.

07.30 Sportski magazin

08.00 Dogodilo se u Černobilu, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show 

09.00 Balkan u Evropi, informativni talk-show 

09.30 Ljudi i moć, ep.135, dokumentarni program

10.00 Pravo na život, ep.4, dokumentarni program

10.30 Priče s istoka, ep.188, dokumentarni program

11.00 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

11.30 Sportski magazin

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Pravo na život, ep.5, dokumentarni program

13.05 Linije razdvajanja, ep.71, dokumentarni program

13.30 Ugrožena većina, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show 

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – NLO, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Ljudi i moć, ep.135, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

01.00 Tragovima Al Jazeere, ep.6, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Moj život, ep.21, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SRIJEDA, 24.05.2017.

07.30 Crveni kamen, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.115, dokumentarni program

10.00 Regioskop – NLO, dokumentarni program

11.00 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.121, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Dogodilo se u Černobilu, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

17.30 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Komorska ostrva, ep.4, dokumentarni program

19.30 Palestinska ulica, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.188, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

01.00 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Crveni kamen, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

ČETVRTAK, 25.05.2017.

07.30 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – NLO, dokumentarni program

10.00 Crveni kamen, dokumentarni program

11.00 Dogodilo se u Oklahomi, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.135, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Križarski ratovi u očima arapa, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Al Nakba: Palestinska katastrofa, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Ugrožena većina, ep.2, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ugrožena većina, ep.2, dokumentarni program

23.30 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Križarski ratovi u očima arapa, ep.3, dokumentarni program

01.30 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.115, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PETAK, 26.05.2017.

07.30 Širom svijeta, ep.115, dokumentarni program

08.30 Ljudi i moć, ep.135, dokumentarni program

09.00 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.121, dokumentarni program

10.00 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.3, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.9, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.10, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Ugrožena većina, ep.2, dokumentarni program

13.00 Vijesti, informativni program

13.05 Al Nakba: Palestinska katastrofa, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.188, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Linije razdvajanja, ep.9, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.116, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

19.30 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.121, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.116, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SUBOTA, 27.05.2017.

08.00 Ljudi i moć, ep.135, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.121, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tragovima Al Jazeere, ep.7, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Egipat u plamenu, ep.1, dokumentarni program

11.30 Historija revolucije, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Dogodilo se u Oklahomi, dokumentarni program

13.05 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ugrožena većina, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s istoka, ep.189, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.136, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop - NLO, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Linije razdvajanja, ep.72, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – NLO, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja, ep.9, dokumentarni program

02.30 Ljudi i moć, ep.10, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

NEDJELJA, 28.05.2017.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć, ep.136, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera Biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Priče s istoka, ep.189, dokumentarni program

11.30 Ugrožena većina, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Moj život, ep.121, dokumentarni program

13.05 Regioskop – NLO, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Historija revolucije, ep.1, dokumentarni program

17.30 Egipat u plamenu, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.116, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.136, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Al Nakba – Palestinska katastrofa, ep.3, dokumentarni program

02.00 Križarski ratovi u očima arapa, ep.3, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PONEDJELJAK, 29.05.2017.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

09.00 Afrika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.121, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.9, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Arapski nuklearni program, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.05 Križarski ratovi u očima Arapa, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ljudi i moć, ep.10, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život, ep.122, dokumentarni program

17.30 Dogodilo se u Oklahomi, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.189, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.116, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Regioskop – NLO, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos