Programska šema

SRIJEDA, 20.03.2019.

07.30 Fullscreen – Sarajevski proces, 1.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta – Sarajevo, ljubavi moja, dokumentarni program

10.00 Gastarbajterske priče, ep.3, dokumentarni program

11.00 Putevima Marka Pola – Izgubljeni svjetovi, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka – Filipini - Život iza rešetaka, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Radikalizam i mladi – Novi pristupi, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

17.30 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Hod po žici, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta – Sarajevo, ljubavi moja, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Saudi Aramco - Kompanija i država, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Živjeti islam - Srbija, ep.2, dokumentarni program

02.30 Ratni hoteli - Sarajevo: "Holiday Inn", dokumentarni program

03.00 Vrhovi Balkana, sezona 4 - Bjelašnica, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 21.03.2019.

07.30 Gastarbajterske priče, ep.3, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Hod po žici, dokumentarni program

10:00 Sibirska ljubav, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, sezona 3, ep.5, dokumentarni program

11.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Radikalizam i mladi – Novi pristupi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja – Južni Sudan – Zemlja snova 2.dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Živjeti islam - Srbija, ep.2, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka – Filipini - Život iza rešetaka, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Biokovo, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

01.00 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

01.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Biokovo, dokumentarni program

02.00 Ratni hoteli - Sarajevo: "Holiday Inn", dokumentarni program

02.30 Širom svijeta – Sarajevo, ljubavi moja, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show

 

PETAK, 22.03.2019.

07.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.2, dokumentarni program

08.00 Ratni hoteli - Sarajevo: "Holiday Inn", dokumentarni program

08.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Biokovo, dokumentarni program

09.00 Gastarbajterske priče, ep.3, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Hod po žici, dokumentarni program

11.00 Svijet umjetnika, ep.5, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Ritam Balkana - sezona 3, ep.5, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontrasti, informativni talk - show

13.30 Priče s Istoka – Filipini - Život iza rešetaka, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Okom kamere – Latinska Amerika, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontrasti, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta - Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka - 56, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

23.30 Kontekst, informativni talk-show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Granice Istoka - 56, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen – Sarajevski proces, 1.dio, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka - 56, informativni magazin

03.00 Ritam Balkana - sezona 3, ep.5, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 23.03.2019.

08.00 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 11:00 Linije razdvajanja - Igra ili biznis, dokumentarni program

11.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Vrhovi Balkana sezona 4 – Biokovo, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Hod po žici, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka - 56, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

17.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Sarajevski proces 2. dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Ratni hoteli - Sarajevo: "Holiday Inn", dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Sarajevski proces 2. dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Širom svijeta - Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

02.00 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.5, informativni magazin

 

NEDJELJA, 24.03.2019.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka - 56, informativni magazin

09.00 Svijet umjetnika, ep.5, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Regioskop – Hod po žici, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Okom kamere – Latinska Amerika, ep.2, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Vrhovi Balkana sezona 4 – Biokovo, dokumentarni program

13.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Živjeti islam – Srbija, ep.3, dokumentarni program

17.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sibirska ljubav, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Živjeti islam – Srbija, ep.3, dokumentarni program

23.30 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Gastarbajterske priče, ep.3, dokumentarni program

02.00 Fullscreen - Sarajevski proces 2. dio, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

PONEDJELJAK, 25.03.2019.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Fullscreen – Sarajevski proces, 2.dio, dokumentarni program

09.00 Putevima Marka Pola - Izgubljeni svjetovi, dokumentarni program

10.00 Vrhovi Balkana, sezona 4 - Biokovo, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Posljednji pastir, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

13.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Živjeti Islam – Srbija, ep.3, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

17.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Revizija - Na granici razdvajanja, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

01.30 Linije razdvajanja - Igra ili biznis, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

03.00 Okom kamere - Latinska Amerika – 2, dokumentarni program

03.30 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

 

UTORAK, 26.03.2019.

07.30 Tada i sada – Hrvatska, ep.3, dokumentarni program

08.00 Živjeti islam - Srbija, ep.3, dokumentarni program

08.30 Zlatno doba nauke - Optika, dokumentarni program

09.00 Posljednji pastir, dokumentarni program

10.00 Afrika pod istragom - Odjeci aparthejda, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera istražuje - Kako profitirati od masakra, 1.dio, dokumentarni program

11.30 Okom kamere – Latinska Amerika, ep.3, dokumentarni program

11.30 Sportski Magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Svijet umjetnika, ep.5, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta – Gaddafi, predaja i Zapad, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.5, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet u sjeni, 1.dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontrasti, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Regioskop – Ispod marame, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja - Svi predsjednikovi profiti

01.00 Putnici – Albanija, 2.dio, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ovo je Evropa - Bez dokumenata i zaštite, dokumentarni program

02.30 Fullscreen – Sarajevski proces, 2.dio, dokumentarni program

03.30 Kontrasti, informativni talk - show