Programska šema

UTORAK, 26.05.2020.

07.30 Sportski Magazin

08.00 Ritam Balkana - sezona 3, ep.2, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri - Samantha Power, interview

09.00 Na čijoj je strani istina? - Brazil: U eri Bolsonara, dokumentarni program

09.30 Afričke priče - Bijelo je boja smrti, ep.1, dokumentarni program

10.30 Sportski Magazin

11.00 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

11.30 Hoću kući - Problem identiteta, dokumentarni program

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Recite Al Jazeeri - Samantha Power, interview

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Revizija, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri - Samantha Power, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Monopol nad okeanima, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontekst, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta - Darfur: Nogomet za mir, dokumentarni program

01.00 Alhemija Balkana Makedonija, ep. 2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Priče s Istoka - Singapur: Najbolji učenik, dokumentarni program

02.30 Fullscreen - Otpadne vode Beograda, dokumentarni program

03.00 Razglednice iz Centralne Azije - Azerbejdžan 3.dio, dokumentarni program

03.30 Kontekst, informativni talk - show

 

SRIJEDA, 27.05.2020.

07.30 Treći, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk - show

09.00 Revizija, dokumentarni program

10.00 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

10.30 Vrhovi Balkana - Bjelašnica, dokumentarni program

11.00 Moj život - Miroljubivi ratnici, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk - show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Hoću kući - Problem identiteta, dokumentarni program

13.30 Priče s Istoka - Singapur: Najbolji učenik, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Na čijoj je strani istina? - Brazil: U eri Bolsonara, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

17.30 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Afričke priče - Bijelo je boja smrti, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Kontekst, informativni talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta - Darfur: Nogomet za mir, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Treći, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Monopol nad okeanima, dokumentarni program

03.00 Fullscreen - Otpadne vode Beograda, dokumentarni program

03.30 Kontekst, informativni talk - show

 

ČETVRTAK, 28.05.2020.

07.30 Revizija,dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk - show

09.00 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

10.00 Afričke priče - Bijelo je boja smrti, ep.1, dokumentarni program

11.00 Vrhovi Balkana - Hajla, dokumentarni program

11.30 Hoću kući - Problem identiteta, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk - show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Anadolijska vjenčanja, ep. 4, dokumentarni program

13.30 Ljudi i moć - Francuska: Policija na optuženičkoj klupi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Razglednice iz Centralne Azije – Azerbejdžan 3. dio, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Dataland:Svijet velikih podataka, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Na čijoj je strani istina? - Brazil: U eri Bolsonara, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka - Singapur: Najbolji učenik, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vrhovi Balkana - Hajla, dokumentarni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Dataland:Svijet velikih podataka, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

01.00 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show

02.00 Ljudi i moć - Francuska: Policija na optuženičkoj klupi, dokumentarni program

02.30 Širom svijeta - Darfur: Nogomet za mir, dokumentarni program

03.30 Hoću kući - Problem identitetao, dokumentarni program

 

PETAK, 29.05.2020.

07.30 Treći, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk – show

09.00 Moj život - Miroljubivi ratnici, dokumentarni program

10.00 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

11.00 Ritam Balkana, sezona 3, ep.3, dokumentarni program

11.30 Alhemija Balkana – Makedonija, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk – show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Afričke priče - Bijelo je boja smrti, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Anadolijska vjenčanja, ep. 4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Priče s Istoka - Singapur: Najbolji učenik, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Licem u lice - Malcolm X i Martin Luther King, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Dataland:Svijet velikih podataka, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Tribina, sportski talk - show

21.30 Granice Istoka, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

23.30 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Granice Istoka, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Fullscreen - Otpadne vode Beograda, dokumentarni program

02.00 Na čijoj je strani istina? - Brazil: U eri Bolsonara, dokumentarni program

02.30 Granice Istoka, informativni magazin

03.00 Vrhovi Balkana - Hajla, dokumentarni program

03.30 Tribina, sportski talk - show

 

SUBOTA, 30.05.2020.

08.00 Alhemija Balkana - Makedonija, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk-show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Razglednice iz Centralne Azije - Tadžikistan 1.dio, dokumentarni program

11.30 Hoću kući - "Onaj tamo" i "ovaj ovdje" sistem, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontekst, informativni talk-show

13.30 Tribina, sportski talk-show, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Kontekst, informativni talk-show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice Istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.267, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Iza željezne zavjese - Prvi dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Fullscreen - Neprijatelji, dokumentarni program

19.30 Anadolijska vjenčanja, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Fullscreen - Neprijatelji, dokumentarni program

23.30 Razglednice iz Centralne Azije - Azerbejdžan 3.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Revizija, dokumentarni program

02.00 Dataland:Svijet velikih podataka, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

03.30 Na čijoj je strani istina? - Brazil: U eri Bolsonara, dokumentarni program

 

NEDJELJA, 31.05.2020.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice Istoka, informativni magazin

09.00 Ritam Balkana, sezona 3, ep.3, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk - show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk - show

11.00 Regioskop - Evropski san, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk - show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Kontekst, informativni talk - show

13.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Kontekst, informativni talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk – show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Afričke priče - Bijelo je boja smrti – 2.dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka, ep.267, dokumentarni program

21.30 AJ Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Afričke priče - Bijelo je boja smrti – 2.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 AJ Svijet, informativni magazin

01.00 Dataland:Svijet velikih podataka, dokumentarni program

02.00 Ljudi i moć - Iza željezne zavjese - Prvi dio, dokumentarni program

02.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.3, dokumentarni program

03.00 AJ Svijet, informativni magazin

03.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.3, dokumentarni program

 

PONEDJELJAK,01.06.2020.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Hoću kući - "Onaj tamo" i "ovaj ovdje" sistem, dokumentarni program

08.30 Moj život - Miroljubivi ratnici, dokumentarni program

09.30 Afričke priče - Bijelo je boja smrti, ep.2, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Zubandan, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Tragovima Al Jazeere  - Djeca na prodaju, dokumentarni program

13.30 Linije razdvajanja - Veliki crkveni skandal, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ritam Balkana - sezona 3, ep.3, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Na čijoj je strani istina? - Kenija: Necenzurisana Afrika, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć - Iza željezne zavjese - Prvi dio, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Zubandan, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Sportski Magazin

21.30 Recite Al Jazeeri - Guy Ryda, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Kratke vijesti, informativni program

23.05 Sportski Magazin

23.30 Recite Al Jazeeri - Guy Ryda, interview

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sportski Magazin

01.00 Priče s Istoka - 267, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri - Guy Ryda, interview

02.00 Licem u lice - Malcolm X i Martin Luther King, dokumentarni program

03.00 Sportski Magazin

03.30 Ljudi i moć - Iza željezne zavjese - Prvi dio, dokumentarni program