Video

Kontekst: Izbjeglička kriza

Evropu i Balkan pogodila je najveća izbjeglička kriza od Drugog svjetskog rata do danas. Nekoliko stotina hiljada ljudi sa Bliskog istoka prolazi balkanskom rutom u potrazi za boljim životom u zemljama Evropske unije. Srbija i Makedonija zatražile su na Balkanskom samitu u Beču da Evropska unija poduzme nešto kada je riječ o izbjeglicama, s obzirom na to da milion eura, koliko je izdvojeno za pomoć ovim zemljama, nije dovoljno. Prema procjenama UNHCR-a i Crvenog krsta, blizu tri hiljade izbjeglica dnevno prelazi grčko-makedonsku granicu da bi potom, preko Srbije i Mađarske, nastavili put prema zemljama Evropske unije.  Austrijska policija objavila je da su u napuštenom kamionu na autoputu na istoku zemlje pronađena tijela 50 izbjeglica, koji su se vjerovatno ugušili i koji su, kako se vjeruje, žrtve krijumčara. Kako izbjegavati ovakve situacije, zbrinuti izbjeglice i kontrolisati njihovo kretanje, za Kontekst odgovaraju: Trpe Stojanovski, bivši direktor Regionalnog centra i regionalne inicijative o migrantima, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Drago Župarić-Iljić iz Instituta za migracije.