Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković je spoljnopolitička novinarka i komentatorka latinoameričkih zbivanja. Izvještavala je iz SAD-a, Ujedinjenih naroda, Velike Britanije, Francuske, Španije, Portugala, Skandinavije, sa suđenja pred Haškim tribunalom. Posebno komentariše nova literarna djela iz Velike Britanije, SAD-a i Latinske Amerike.

Samo su socijalna solidarnost i naučna inteligencija živi i mogu postati politički moćni, kaže Franko Bifo Berardi .
Dr. Nikac Tomanović, anesteziolog na Univerzitetskoj bolnici u Kentu, govori o borbi protiv korona virusa.
Neće biti stabilnog društva bez čvrstog javnog zdravstva i sveobuhvatnog temeljnog obrazovanja.
Amerika bi bila bolje mjesto za život da je prihvatila nešto od tih socijalnih politika, tvrdi Nevia Pavletić.
Uprkos pogrdnim etiketama koje mu lijepe u Washingtonu, Bernieja Sandersa pomaže dva miliona volontera.
Govoriti narodu da su socijalistički lideri Južne Amerike zlo je neprihvatljivo, jer su ih oni izveli iz siromaštva.
Oglasi