Zoltan Grossman

Zoltan Grossman je profesor geografije i studija autohtonih Amerikanaca i naroda svijeta na Evergreen Collegeu u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Srbija je historijski više naklonjena Rusiji, dok Izrael služi interesima SAD-a na Bliskom istoku.
Oglasi