Zaha Hassan

Zaha Hassan je članica Fondacije New America i odvjetnica za ljudska prava.

UNRWA nije politička organizacija i ne bi trebala biti korištena u političkim igrama.
Oglasi