Yannick Marshall

Yannick Marshall je docent afrikologije na koledžu Knox.

Trumpova administracija razumije da, bez obzira kakvom kamuflažom ih pokušaju sakriti, nacisti nisu nigdje otišli.
Oglasi