Yannick Giovanni Marshall

Yannick Giovanni Marshall je akademik i predavač Afričkih studija.

Nacisti nisu nestali. Samo su rekli da nisu nacisti.
Oglasi