Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica je rođen u Koprivicama kod Nikšića, Crna Gora. Završio je studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesionalno je počeo da se bavi novinarstvom 1972. godine u sarajevskom Oslobođenju. Radio je u ili sarađivao sa više od 50 medija u bivšoj Jugoslaviji. Autor je desetak knjiga. Sada je šef Deska u crnogorskom sedmičniku Monitor u Podgorici.

Posljednji sastanak Komisije, o ulozi Stepnica prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata, bit će održan u julu.
Svečano otvaranje Srpske kuće u Podgorici predviđeno je za 28. juni ili po crkvenom kalendaru na Vidovdan.
Šipčanik je izmijenjao nekoliko uloga, od turskog utvrđenja, preko vojnog aerodroma JNA do podruma za čuvanje vina.
Mnoge su pobude za pozive sa lažnim dojavama o podmetnutim bombama, a praksa je postala rasprostranjena.
Ruski mediji objavljuju priloge u kojima se tamošnjim turistima poručuje da zaobilaze Crnu Goru da ne bi doživjeli nepri
O opa­sno­sti me­sa iz Bra­zi­la Mirjana Dra­ško­vić in­for­mi­ra­la je sve nadležne, ali oni ni­su ni­šta pod­u­ze­li.
Oglasi