Nema načina i argumenata da se relativizira zločinački karakter pokreta koji su bili na strani fašista, kaže Goldstein.
Potrošnja sredstava za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije bit će pažljivo nadgledana, kažu iz EU.
Firma koja uvozi medicinske uređaje mora biti registrirana u Agenciji za lijekove i ovlaštena i za servisiranje aparata.
Cijene maski bile su više i do pet puta nego inače, brašno se prodavalo za 20 eura, tvrde društva za zaštitu potrošača.
Stari zanati su bili pred nestajanjem i prije krize a mjere vlasti za pomoć ekonomiji u njihovom slučaju ne znače mnogo.
Novac koji dijaspora šalje u zemlje regije veliki je pokretač ekonomija država regije.
Oglasi